LHC i gCeolchoirm Childline

Heather de Náis, Anam.

Ar an 16ú Nollaig 2016, ghlac cór na scoile páirt i gceoilchoirm i gcabhair ar Childline in amharclann na mílaoise LIT.  Bhí an ócáid seo eagraithe ag Music Generation agus bhí cóir ó scoileanna eile ann (Coláiste Thuamainn, Meánscoil Salesian Pailís Chaonraí , CBS Luimní, Árdscoil Rís agus Coláiste Nano Nagle) chomh maith le ceoltóirí ó Music Generation a bhí ag seinnt a gcuid ceoil féin.  I measc na n-imeachtaí a bhí ann bhí daoine ag seinnt rifeanna giotáir cáiliúla agus bhí ar an lucht féachanna buille a thabhairt faoi thuairim maidir le cad iad na h-amhráin as ar tháinig na rifeanna eagsúla.  Bhí cúpla fear ag déanamh rapáil agus daoine eile ag canadh amhrán a chum siad féin.  An imeacht ba ghreannmhaire a bhí ann ná an “Dioscó 10 soicind” nuair a cuireadh ceol dioscó ar siúl agus bhí ar gach duine seasamh suas agus damhsa ar feadh 10 soicind.

Chan an cór 5 phíosa iontach; ‘The Kiss’, ‘What Sweeter Music’, ‘Ceann Dubh Dílis’, ‘Ding Dong Merrily on High’ agus ‘Angels’.  Bhain an lucht féachana an-taitneamh as ‘Angels’ mar is píosa spreagúil é agus chuir sé spiorad na Nollag in iúl do gach éinne.  Bhaineamar go léir an-taitneamh as an oíche agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Miss Colgan as an sár-obair a rinne sí linn.