Ceardlann Tiomána

Cáit Ní Thiarnaigh, Cuisle

24 May, 2016.

ADriving 1r an 26ú lá de mhí Aibreáin bhí ceardlann tiomána againn. Thainig daoine ó Irish School of Excellence chun múineadh dúinn conas tiomáint. Bhi an bhliain scoilte i ndá leath agus ar maidin bhí mo ghrúpa-sa sa seomra ríomhairí agus an grúpa eile lasmuigh sa ghairdín.

Bhí orainn scrúdú teoirice a dhéanamh ar an suíomh idirlín irishsoe.ie Tar éis uaire bhíomar ábalta ár mbotúin fhéin a fheiceáil agus bhaineamar triail as an scrúdú arís. Thug an múinteoir tasc dúinn ansin. Bhí orainn dul ar donedeal agus car le h-árachas a fháil, le buiséad de €6,500. Thaispeáin sé seo dúinn díreach cé chomh costasach is atá árachas. Sa chúpla noiméad roimh lón chonaiceamar físeanna de thimpistí caranna a chuaigh i bhfeidhm orainn go mór.

Bhabhtálamar timpeall ansin tar éis am lóin agus bhí mo ghrúpa sa ghairdín. Scoilteadh an grúpa i dtrí chuid. Ar dtús bhi seans againn tiomáint le máthair Chaoimhe sa rang eile. D’fhoghlaimíomar faoi DSSSM (doras, suíochán, crios sábháilte, roth stiúrtha agus na scatháin.) Ansin chuireamar gloiní cosanta orainn a chuir an chuma ort go raibh tú ar meisce. Thug an teagascóir tascanna eagsúla dúinn chun déanamh leis na gloiní cosanta orainn agus cé go raibh sin an-ghreannmhar dúinn ag an am, ní raibh aon amhras faoin gceacht a bhí á fhoghlaim! Ba léir don dall an dochar a dhéanfadh duine ar meisce taobh thiar de roth stiúrtha. Sa deireadh d’fhoghlaimíomar conas roth cairr a athrú.

Buíochas ollmhór leis an bhfoireann a rinne an cheardlann linn. Bhí siad an-chneasta ar fad agus bhí lá iontach againn a raibh lán le h-eolas.

Driving 2