Agus … breis-scoláireachtaí!

Bhí cúpla seachtain thar a bheith gnóthach ag ár n-iarscoláirí ag glacadh le scoláireachtaí ollscoile. Seo triúr dár scoláirí ón anuraidh agus arú anuraidh gur bronnadh scoláireachtaí orthu ó Ollscoil Luimní le déanaí mar gheall ar a dtorthaí iontacha san Ardteist.  Comhghairdeas ó chroí le h-Emma Ní Chearúil, Deirdre Ní Chaiside agus Rachel Beck a bhí i láthair ag an ócáid cheiliúrtha in éineacht lena gclanna agus In. Ní Bhriain, Príomhoide na Scoile.  Gach rath oraibh, a chailíní, sna cúrsaí ollscoile atá romhaibh anois!