An Fhrainc 2016

Sadhbh Ní Choileáin, Cuisle

An Fhrainc 1

Chuamar go dtí an Fhrainc ar an 31ú lá d’Eanáir 2016.  Bhuaileamar ag an scoil ar a seacht a chlog ar maidin agus thosaíomar ar ár slí go Baile Átha Cliath.  Bhí an-sceitimíní ar gach duine.  Shroicheamar Baile Átha Cliath i lár an lae agus fuaireamar ár n-eitleán.  Thángamar isteach i Nantes agus thiomáineamar cúpla uair go dtí Niort, an áit ina bhfuil an scoil a rabhamar ag deánamh malartú léi, ‘Lycée Jean Marie’.  Bhuaileamar lenár gcairde Francacha anseo agus chuamar go dtí a dtithe.

Dhúisigh mé go han-luath ar maidin Luain mar bhíomar ag dul ar scoil agus bhí sé ag tosnú ar a hocht a chlog!  Ar dtús, bhí ionduchtú agus bricfeasta againn.  Ansin chumar go dtí ranganna difriúla chun an taithí Francach iomlán a fháil. Chuaigh mé go dtí rang ceoil, rang Fraincise, rang Béarla agus rang staire.  Bhain mé an-taitneamh as sin, agus bhí mé tuirseach traochta nuair a chuaigh mé a luí an oíche sin.

Ar an Máirt chuamar go dtí sean-mhainistir, ‘Mainistir Fonteuraud’.  Bhí an turas seo an suimiúil agus bhí an mhainistir go h-álainn mar radharc.  Ina dhiaidh, chuamar go dtí baile beag ‘Chinon’ agus chaitheamar tamall ann ag féachaint ar an mbaile beag gleoite agus ag fáil lóin.

D’fhanamar an lá ar fad ar an gCéadaoin i ‘La Rochelle’, baile stairiúil in aice leis an bhfarraige.  Chaitheamar an lá ar fad lenar gcairde pinn Francacha.  Ar maidin chuamar go dtí uisceadán mór; bhí sé an-spéisiúil.  Ansin chuamar isteach sa bhaile féin.  Tá La Rochelle chomh h-aláinn san gur chaitheamar an chuid eile den lá ag siúl timpeall, ag siopadóireacht agus ag déanamh súntais den bhaile taibhseach seo.  Bhain mé féin go pearsanta an-taitneamh as an lá seo; gan amhras, b’é an lá ab fhearr liom sa tseachtain thar lear.

Ar an Déardaoin, chuamar timpeall Niort – ag an margadh ar maidin agus ansin bhí turas againn timpeall an bhaile féin.  Bhí sé an-fhuar agus bhí gach duine préachta leis an bhfuacht agus mar sin, b’fhaoiseamh ollmhór é nuair a chuamar isteach i Halla an Bhaile ansin chun buaileadh agus éisteacht le Méara an Bhaile. Chun an lá a chríochnú chuamar ag siopadóireacht – arís!

An Fhrainc 2Ar an Aoine, chuamar go dtí áit ina ndearnadh mianadóireacht fadó.  Ansin, bhí turas go gailearaí ealaíne. Ní gá dom a rá cad a rinneamar ina dhiaidh sin – tá sé agat!  Chuamar ag siopadóireacht (iontas na n-iontas) agus bhí cóisir eagraithe dúinn an oíche sin.

Ar an Satharn chaitheamar an la ar fad lenár dteaghlaigh. Chuaigh me go dti Futuroscope agus bhain me an-taitneamh as.

Ar an Domhnach d’fhilleamar ar Éirinn.  Bhain gach duine sár-thaitneamh as an tseachtain.  Ba thaithí é nach ndéanfaimis dearmad air riamh.