An t-Eolaí Óg

Ciara Ní Bhriain, Solas

Ghlac mé agus mo bheirt chairde páirt i gComórtas Eolaí Óg 2018.  Thosaíomar ar ár dtionscadal i Meán Fómhair 2017 agus shocraíomar é a dhéanamh ar théamh domhanda.  Rinneamar suirbhé chun tuairimí Éireannach ar théamh domhanda a fháil amach.  Thugamar an suirbhé amach do 550 daoine.  Na torthaí a fuaireamar ná:

  • Creideann an chuid is mó de mhuintir na tíre seo go bhfuil a léithéid de rud ann agus téamh domhanda (90%)
  • Ní aontaímid le Donald Trump agus a cinneadh ar COP 21
  • Tá Éireannaigh sásta rudaí a dhéanamh chun téamh domhanda a stopadh má tá sé éasca dóibh.

Bhí an comórtas féin ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an 10ú lá go dtí an 13ú lá d’Eanáir.  Chuamar suas go Baile Átha Cliath go h-an luath ar maidin an 10ú lá.  Chuamar chuig an óstán le haghaidh cúpla noiméad agus ansin chuamar caol díreach chuig an RDS. Chuireamar suas ár bpostaer agus chuireamar an seastán in ord agus éagar.  Ansin bhí an seármanas oscailte ar siúl. Ní raibh sé oscailte don phobal mór an lá sin.  Moltóirí amháin a bhí againn. Bhíomar an-neirbhíseach le haghaidh ár gcéad moltóra ach bhí sí an-deas.

An chéad lá eile bhí beirt mholtóirí eile againn.  Freisin bhí daoine ón bpobal ag siúl timpeall.  Bhí sé an-deas bheith ag caint le daoine faoin ár dtionscadal.  An oíche sin bhí tráth na gceist ar siúl do na daltaí a bhí ag glacadh paírte sa chomórtas.  Bhí spraoi againn agus rinneamar cairde nua ann. Ar an Aoine, tháinig na cailíní ón ár scoil suas chun muid a fheicéail.  Bhí sé go h-álainn bheith in ann ár dtionscadal a thaispeaint dár gcairde.  Níos déanaí bhí an séarmanas bronnta ar siúl.  Ar an drochuair dúinn, níor bhuamar aon rud, ach ba chuma linn dáiríre mar bhí spraoi ollmhór againn.  An oíche sin bhí karaoke ar siúl agus bhí an-chraic againn.

Ar an Satharn, an lá deireanach den eolaí óg, bhíomar tuirseach traochta.  Bhí orainn fanacht sa RDS go dtí a 5 a clog agus ansin chuamar abhaile.  Bhí am iontach agam ag an Eolaí Óg agus mholfainn é a dhéanamh do gach duine.