Anois 2016

Sophie Ní Cheallacháin

3 May, 2016

Anois

Ar an 11ú d’Eanair 2016, fuair mé agus seachtar cáiliní i mo bhliain bus chuig Dúrlas Co. Thiobráid Árann. Bhí daichead daltaí ar an mbus ó chúig scoil dhifriúil. D’imríomar cluichí ar an mbus chun aithne a chur ar a chéile agus chun ainmneacha a fhoghlaim. Nuair a shroicheamar Coláíste Naomh Phádraig, chuireamar ár mbagáiste sna seomraí. Ansin chuamar isteach i halla mór agus d’imríomar cluichí. Gach oíche agus maidin, ghuíomar le chéile mar ghrúpa agus chanamar amhráin. Bhí orainn tabhairt faoi dhúshláin gach lá mar ghrupaí scoile – dúshláin ar nós “Team on a sheet”, “Straw in the potato” agus “Trivia”.   Mar spraoi, rinneamar “Series of Unfortunate Events”, “Anois Idol” agus Seó Tallainne.  Chomh maith le sin ar fad, bhí ceardlanna ar na topaicí seo a leanas againn: cairdeas, muinín agus éisteacht.  Bhí an-am agam i rith na seachtaine.  D’fhoghlaim mé a lán fúm féin, ceachtanna a fhanfaidh liom go deo.  Ní h-amháin sin ach rinne mé a lán cairde nua, chuir mé feabhas ar mo chuid scileanna pearsanta agus, caithfear é a rá, bhí an bia ar fheabhas freisin!

Chun críochnú ar nóta dáiríre arís, níl aon amhras faoi ach go ndeachaigh an cúrsa seo i bhfeidhm orm go mór.  D’fhoghlaim mé a lán faoi cheannaireacht agus ba mhaith liom dul ar ais mar cheannaire ar an gcúrsa sa todhchaí.