Anois 2017

Alannagh Ní Riain, Anam, agus Gráinne Ní Uiginn, Cuisle

Bhí deis iontach ag daltaí ó Bhliain 4 bheith páirteach i gcúrsa ceannaireachta Anois an tseachtain seo chaite ón dara lá d’Eanáir go dtí an 7ú lá.  Bhí an cúrsa faoi stiúir an Athar Chris O’Donnell agus Aoife Walsh.

Bhí ar dhaltaí foirmeacha a líonadh isteach agus agallamh a dhéanamh chun páirt a ghlacadh sa chúrsa.  Cúrsa ceannaireachta atá i gceist a chuireann béim ar scileanna ceannaireachta agus bheith ag obair mar fhoireann.  An aidhm a bhí ann ná forbairt fhisiciúil, spioradálta, mhothúchánach a chur i bhfeidhm.

Ar ar tslí suas d’eagraigh na ceannairí cluiche dúinn “Speed friending”.  An aidhm a bhí leis ná chun aithne níb’fhearr a chur ar na daoine eile ar an cúrsa linne. Bhí se an-spraoiúil agus cabhrach mar bhíomar in ann ainmneacha a chur leis na h-aghaidheanna agus socrú síos sa ghrúpa níba thapúla.

La tipiciúil a bhain leis an gclár Anois ná gur éiríomar timpeall 8:20 agus bhí 40 noiméad chun fáil réidh le h-aghaidh an lae.  Ansin chuaigh gach duine síos staighre agus timpeall na ngairdíní linn ar shiúlóid bheag.  Ina dhiaidh seo chuamar díreach isteach sa halla bia chun bricfeasta a fháil. Bhí tósta agus gránach ar fáil agus sú oráiste nó tae. Bhí róta don ghlanadh suas agus má bhí tú ag glanadh suas, fuair tu do bhia roimh gach éinne eile agus bhí sé seo go maith.  Tar éis bricfeasta bhí Paidreacha na Maidne sa séipéal.  Bhí seans ag gach scoil ceann acu seo nó Paidreacha na h-Oíche a eagrú.  Am deas ab ea é seo mar ní raibh orainn ach ár scíth a ligint agus éisteacht leis na paidreacha, ceol agus scéalta.  Oíche Dé Máirt chuireamar ar siúl é.

Bhí cúig scoil i lathair, Scoil Póil (Cill Fhionnáin), Scoile Mhuire (Eas Géitinne), CBS anseo sa chathair, Gaelcholáiste Luimnigh agus ár scoil fein.  Bhí naonúr inár ngrúpa, Hannah Ní Argáin, Isobel Ní Áiséir, Elaina Ní Neachtáin, Ailbhe Ní Bhroiméal, Sarah Nic an tSionnaigh, Eve Ní Mhurchú, Sophie Ní Riain, Alannagh Ní Riain agus Gráinne Ní Uiginn.  Ghlacamar an t-ainm “Just D’Houet” de bharr na bainte atá ag ár scoil le Marie Madeleine D’Houet.

Rinneamar a lán ceachtanna difriúla i rith na seachtaine.  Bhí ár n-obair bunaithe ar an Anois Squiggle.  Ar dtus d’fhoghlaimíomar scileanna éisteacha, ansin conas cruinnithe a eagrú agus an proiséas votála a dhéanamh, conas ar n-aidhmeanna a bhaint amach go tapa agus go ciallmhar agus faoi dheireadh machnamh a dhéanamh ar an obair a bhí déanta againn agus conas ar éirigh linn.

Ó thaobh bia dhe, tugadh aire an-mhaith dúinn.  Le haghaidh lóin chuamar ar ais go dtí an halla bia. Fuaireamar dinnéar le haghaidh lóin agus gach lá bhí sé níba dheise ná an lá roimhe.  Fuaireamar béile eile roimh Phaidreacha na h-Oíche agus bhí sé seo cosúil le dinnéar freisin.  Chríochnaigh gach lá le gníomhaíochtaí cosúil le Seó Talainne, nó “Anois Idol” nó Tráth na gCeist.  Ba shlí dheas í chun lá fada ach spraoiúil a chríochnú agus ba dheis í aithne níb’fhearr a chur ar scoláirí ó scoileanna eile agus ar ár gcomhscoláirí féin anseo i Laurel Hill Coláiste.

Bhí seachtain den scoth againn ag Anois.  Tá áthas orainn a rá – agus tá súil againn go n-aontaíonn na daltaí eile linn — go bhfuilimid tar éis a fháil i bhfad níba chóngaraí mar ghrúpa scoile.  Buíochas mór le Bn. Uí Shuibhne anseo ar scoil as ucht an deis a thabhairt dúinn cur isteach ar Anois agus le stiúrthóirí an chláir, an tAthair Chris O’Donnell agus Aoife Bhreathnach, agus leis na ceannairí iontacha ar fad a bhí ann.   Táimid go léir ag tnúth go mór leis an dá Athaontú a bheidh againn!