Turas Haca 2015

Imogen De Cantalún, Anam

9 February, 2016.

Ar an 9ú de mhí Mhéan Fómhair 2015 chuaigh mise agus m’fhoireann haca go dtí an Bhreatain Bheag. Bhí sceitimíní an domhain orm ach freisin bhí mé an-eaglach. B’shin mo chéad uair riamh i dtír i m’aonair agus freisin, b’shin an lá a fuair mé mo thorthaí don Teastas Sóisearach.

Bhíomar ar an mbus ar a leathuair tar éis a ceathair ar maidin. Ansin, thaistealaíomar ar feadh trí h-uaire go dtí Ros Léir chun an bád farantóireachta a fháil. Bhí an turas bus an-fhada agus thit mé i mo chodladh gan mórán moille.

Nuair a shroicheamar Ros Léir, chonaiceamar an bád farantóireachta láithreach bonn. Bhí sé ollmhór. Thóg an turas sin trí h-uaire freisin. Fuaireamar greim bia ar an mbád. Bhí sé difriúil toisc go rabhamar ag usáid punt na Breataine. Bhí an fharraige ciúin, buíochas le Dia, agus bhí an turas an-deas.

Shroicheamar an Bhreatain Bheag ar 11:00am. Bhí mé tuirseach traochta. Ansin bhí turas bus dhá uair a chloig eile go dtí Llandovery. Baile beag é Llandovery agus bhí ár n-óstán ann. “The Castle Hotel” an t-ainm a bhí air. Chuireamar ár málaí sna seomraí agus thugamar aghaidh ar an gcéad ceann scríbe eile – scoil i mbaile eile ina rabhamar chun cluichí an chéad lae a imirt.

Bhí scoil na foirne a rabhamar ag imirt ina h-aghaidh ar an ngearrliosta i gcomhair scannán Harry Potter. Inseoidh sé sin duit conas mar a d’fhéach sé!  Le cois sin, bhíomar ag imirt haca ar féar.  B’shin ár gcéad uair ag imirt sa tslí sin riamh ach, d’éirigh linn dul i dtaithí air agus bhuamar gach cluiche. Bhí greim le h-ithe réitithe ag an scoil dúinn tar éís an chluiche.

Faoin am a d’fhilleamar ar an óstán bhí mé chomh tuirseach sin is go raibh mé réidh le titim. Fuaireamar ár ndinnéar agus bhí am saor againn i gcómhair na h-oíche. Bhí mé ag roinnt seomra le mo chara Caoimhe. Bhí am an-spraoiúil againn.

An chéad lá eile chuamar chuig scoil i bhfad níba dhifriúla. Bhí sé nua-aimseartha agus bhí na cailíní ann i bhfad níba chairdiúla. Bhí an aimsir an-te. Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir agus an teocht thart ar 20˚C. Bhí trí chluiche againn agus bhuamar dhá cheann acu.

An tráthnóna sin, chuaigh mé amach le mo chairde i gcómhair dinnéir. Tar éis ithe, bhí tráth na gceist ullmhaithe dúinn. Fuair cailíní na h-idirbhliana bronntanais ó bhliain 5+6 chun ár dtorthaí Teastais Shóisearaigh a chéiliúradh.  Baineadh siar asainn, lucht na h-Idirbhliana, agus bhíomar an-tógtha le flaithiúlacht agus cneastacht na sinsear.

I gcómhair ár lae dheireanaigh chuamar ag siopadóireacht. Ansin, thugamar aghaidh arís ar an mbád farantóireachta agus an turas an­-fhada abhaile an athuair.  Bhí an fharraige fiáin an uair seo ach shroicheamar an baile slán, sábháilte.  Bhí áthas an domhain orm chun a bheith sa bhaile cé go raibh an-chraic againn sa Bhreatain Bheag!  Níl aon tinteán mar do thinteán féin!

Buíochas ollmhór tuillte ag Christine agus ag In. Ní Dhroma.  GRM!