BSTAI Business Studies Awards

Ár scoláirí i UL le déanaí. Bhronn an BSTAI gradhaim orthu as ucht na torthaí den scoth a fuair siad i Staidéar Gnó sa Teastas Sóisearach 2018.
Comhghairdeachas a chailíní & a múinteoir In. Ní Áinle. Táimid an-bhródúil asaibh!

Our students in UL recently where the were awarded a certificate in recognition of their outstanding results in the Junior Certificate 2018 Business Studies Exam. A huge well done to all our students and their teacher In. Ní Áinle.