Buail an Bóthar

Cuireadh tús anseo ar scoil leis an bhfeachtas Cathrach “Beat the Street” nó “Buail an Bóthar”, mar a thugaimid air anseo i LHC cúpla seachtain ó shin.  Tá aidhm déthreorach ag an bhfeachtas: daoine a spreagadh chun dul i mbun siúlóide nó rothaíochta le feabhas a chur ar a sláinte fhisiciúil agus gan amhras má ghearrfar siar ar úsáid carranna, beidh bua don timpeallacht chomh maith.  Buíochas le h-In. Ní Chantrail as ucht muid a spreagadh chun ár gcartaí “Beat the Street” a chur chun úsáide!