Craobh Luimní crochta leo!

Comhghairdeas lenár bhFoireann Shóisearach A camógaíochta a bhuaigh Craobh an Chontae inné i nDún, 5-08 to 3-08.  An-chluiche a bhí ann agus críoch iontach curtha le camógaíocht na bliana. Ár mbuíochas le Diarmaid Byrnes agus Niamh Ní Riain, beirt mhúinteoirí ó Mheánscoil LH as ucht traenála agus clár imeartha den scoth!

Caid na Bealtaine

Cuireadh deireadh iontach le Peil na Bliana an tseachtain seo caite le 2 bhlitz, ceann i nDún ar an Aoine agus ceann i Mála ar an gCéadaoin roimhe.  On Friday, our girls succeeded in bringing home the trophy and although Wednesday’s team was defeated in the final, our girls showed tremendous heart and determination, with no shortage of skill.  Ba bhreá linn bhur misneach agus bhur ndúthracht!  Huge congrats to all who were involved and played their part in the school’s success and a special word of thanks to an Máistir Mac Donnchadha and In. Ní Riada for their commitment to and promotion of Gaelic culture and sport here at LHC.

Cooper ag tacú le LHCamógaíocht

Lá ríméadach, sceitimíneach a bhí ann ar an 24 Samhain d’fhoirne camógaíochta Laurel Hill nuair a tháining laoch mór peile ina measc – an Ciarraíoch clúiteach, Colm Cooper.  Bhronn Cooper a gcuid bonn ar na h-imreoirí agus ba léir bród na gcailíní ar an lá.  Buíochas gan amhras le h-In. Bhreathnach ó LHC agus leis an Máistir McKenna ó LHS as ucht na h-oibre uile a chuireann siad isteach i dtraenáil ár n-imreoirí óga.