Gaelbhratach Gnóthaithe Arís!

Dea-scéal!  Gaelbhratach bronnta orainn arís i mbliana.  Comhghairdeas ollmhór leis an gCumann Gaelach a rinne a lán oibre i mbliana chun Gaeilge a chur chun cinn inár measc.  Buíochas speisialta leis na cailíní a bhuail leis an meántóir ó Ghael-Linn – Céití, Ceara, Róisín, Ava, Charlotte agus Muirne.  Dúirt sí go raibh sibh go h-iontach, a chailíní!  Bronnadh le bheith i mBÁC ar an 21ú Bealtaine.  Buíochas freisin leis na múinteoirí ar fad a chabhraigh – In. Nic Cumhaill, a stiúraigh, In. Ní Sheaghdha, In. Ní Choileáin agus In. Ní Áinle.  Cúpla pictiúr thíos ón Lá Spóirt inné.  Go raibh míle le h-In. Cantrell agus leis an gCoiste Spóirt, a bhí linn ar an lá.

Preasráiteas Don Lá Spóirt

Preasráiteas Don Lá Spóirt

Beidh Cnoc na Labhras FCJ, Co. Luimnigh ag eagrú La Spóirt lán le himeachtaí do bhliain a dó agus a ceathar ar an 8ú lá de mhí Bealtaine chun Gaeilge a spreagadh agus spóirt a chur chun cinn timpeall na scoile. 

Dúirt Céití Ní Mhathúna, Cathaoirleach an Chumainn Ghaelaigh, “Is deis iontach an Lá Spóirt chun daltaí na scoile a spreagadh chun Gaeilge a labhairt. Tá chuile dhuine ar bís agus tá siad ag tnúth go mór leis an lá. Freisin, cuireann an Lá Spóirt aclaíocht chun cinn. Tá súil agam go mbainfidh gach duine taitneamh as.”

Beidh réimse leathan d’imeachtaí eagraithe sa scoil don Lá Spóirt. Beidh cluichí ar nós cluichí corr agus go leor comórtais éagsúla eile ar siúl. Gheobhaidh na buaiteoirí duaiseanna deasa. Beidh an t-eolas ar fad le feiceáil ar shuíomh idirlín na scoile ag www.laurelhillcolaistefcj.ie.

Seán Ó Ceallaigh SnaG19

Bhí an-tús curtha le Seachtain na Gaeilge anseo i Laurel Hill Coláiste nuair a sheol an Feisire Eorpach, Seán Ó Ceallaigh, imeachtaí na coicíse go h-oifigiúil inné. Bhí idir cheol, dhamhsa, amhránaíocht ar an sean-nós agus ar an “nua-nós” curtha ar an ardán agus ba mhaidin fhíor-thaitneamhach í. Thug Céití Ní Mháthúna, scoláire sa chúigiú bliain, réamh-éisteacht dúinn ar an óráid a thabharfaidh sí an Aoine seo i gCaisleán Bhaile Átha Cliath faoin nGaeilge agus conas meon an tromlaigh a dhéanamh níos deimhní faoin teanga.

Ina diaidh, labhair an tUas. Ó Ceallaigh agus thug sé léargas dona cailíní ar thábhacht na teanga i bParlaimint na hEorpa, áit a bhfuil stádas oifigiúil mionteanga aici. Chuir sé béim ar na deiseanna fostaíochta atá sa Pharlaimint chéanna d’aistritheoirí agus áteangarí Gaeilge. Labhair sé faoin meas forleathan atá ar ár dteanga dhúchasach i measc na bhFeisirí eile agus faoin suim a mhusclaítear i gcónaí iontu nuair a chloiseann siad Gaeilge i measc na bpolaiteoirí Éireannacha.

Thagair an tUas. Ó Ceallaigh ina óráid chomh maith don smaoineamh a chuir Céití os comhair an tslua, gur minic nach dtuigimid i gceart tábhacht ár dteanga shainiúil go dtí go bhfuilimid i gcéin ón mbaile, go bhfuil seans i bhfad níos mó ann – faraor – go n-úsáidfimid ár gcúpla focal agus muid ar shráideanna na hEorpa ná ar bhóithre na hÉireann. Labhair sé faoin ndualgas atá orainn ar fad an teanga a choimeád beo, mar nach féidir í a fháil thar n-ais má chailltear í. Spreag sé na cailíní chun leanacht lena ndúthracht i leith na Gaeilge, chun bheith bródúil as a n-oidhreacht chultúrtha. Chuir sé focail chailiúla an Phiarsaigh i gcuimhne dóibh: “Tír gan Teanga, tír gan Anam”.

Agus cé go dtuigimid ar fad go bhfuil an Ghaeilge mar theanga phobail i mbaol, ar feadh na maidne inné, bhí idir anam agus chroí na teanga agus ár gcultúir le brath go soiléir. Gur fada buan í!

Coicís na Cóirthrádála

Comhghairdeas dona cailíní seo a leanas a bhuaigh bonn le déanaí i gComhairle Contae Luimnigh

Caoimhe Ni G. 1A1

Caitlín Ní R. 2A3

Áine Ní A. 2A3

Molly Ní C. Cuisle

Dhearaigh siad postaer sa Tíreolas agus Ealaín chun daoine a mhealladh earraí cóirthrádála a cheannach.

Bhuail siad leis na haíonna speisialta- An Méara Uirbeach Daniel Butler agus Sara Montagna ón gColóim i Meiriceá Theas i Seomra na Comhairle. Bhain siad tairbhe agus taithneamh as. Maith sibh!

BSTAI Business Studies Awards

Ár scoláirí i UL le déanaí. Bhronn an BSTAI gradhaim orthu as ucht na torthaí den scoth a fuair siad i Staidéar Gnó sa Teastas Sóisearach 2018.
Comhghairdeachas a chailíní & a múinteoir In. Ní Áinle. Táimid an-bhródúil asaibh!

Our students in UL recently where the were awarded a certificate in recognition of their outstanding results in the Junior Certificate 2018 Business Studies Exam. A huge well done to all our students and their teacher In. Ní Áinle.

Haca Sinsearach 2019

Colaiste Mhuire v Laurel Hill Coláiste FCJ

Mí-ádh ar an bhfoireann Haca Sinsearach a chaill a gcluiche i gcoinne Coláiste Mhuire ar an 16ú lá d’Eanáir. Níl aon dabht ann, ach gur thug chuile chailín sárthaispeántas haca dúinn sa chluiche, ach sa deireadh, chaill siad. Comhghairdeas Coláiste Mhuire & go n-éirí an t-adh libh.