Scholarships

Scoláireachtaí

Comhghairdeas leis na scoláirí seo a bhuaigh scoláireachtaí go dtí an Ghaeltacht. Tá 2 scoláireacht iomlán buaite ag an mbeirt chailíní ó Bhliain 1, Clíona agus Scarlett agus beidh siad ag dul go Coláiste Chorca Dhuibhne i gCiarraí an samhradh seo. Ó Bhliain 2, bhuaigh Molly agus Eibhleann leathscoláireachtaí ar luach €425 an ceann iad go Coláiste Sheosaimh i gConamara agus bhuaigh Hannah, Isabella, agus Eabha páirtscoláireachtaí gur fiú €200 an ceann iad agus mar sin beidh siad ag tabhairt aghaidhe ar Choláiste Sheosaimh chomh maith. Sa phictiúr chomh maith, tá a múinteoirí Gaeilge a bheidh ag súil go mór le h-aiseolas a fháil tar éis an tsamhraidh. Bainígí taitneamh is tairbhe as an deis iontach seo, a chailíní!

Congratulations to Clíona & Scarlett (1st year) and Molly, Eibhleann,Hannah, Isabella & Eabha (2nd year) who won scholarships to the Gaeltacht. Enjoy this wonderful opportunity girls!

Gaeilge 24

Gaeilge 24

Lá amháin – Gaeilge gan stad!
Tá roinnt d’ár scoláirí ag glacadh páirt i bhfeachtas Gaeilge 24 an tseachtain seo. An dúshlán – Is í an aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair a’chloig: sa bhaile, ar scoil, timpeall an bhaile, le cairde, sa chlub spóirt & eile. Beidh na daltaí i ngach bliain ag déanamh imeachtaí éagsúla a bhaineann leis an bhfeachtas i rith an tseachtain seo! #Gaeilge24 #Gaeilge bheo

School Leaders 2018/2019 Announced

School Leaders 2018/2019 Announced
Ceannaírí na scoile 2018/2019!

Tá na torthaí isteach!
Tús nua…ceannairí nua. Tá lúcháir orainn na Ceannaírí & Leas Ceannairí na scoile 2018/2019 a fhógairt. Comhghairdeas ollmhór d’ár gceannairí scoile Beth agus Mia, leas-cheannairí Doireann agus Caoimhe agus ceannairí spóirt Hannah agus Jenny! Táimid ag tnúth le bliain iontach ag obair libh! Ba cheart daoibh a bheith an-bródúil asaibh féin. Go n-éirí an t-ádh libh a chailíní! #Cumhacht na mBan #Ní neart go cur le chéile #Bród

Mar a dúirt an té a dúirt “To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart.” Eleanor Roosevelt

The results are in!
A new generation of leaders. Were delighted to announce the Ceannairí & Leas Ceannairí of 2018/2019 in Laurel Hill Coláiste FCJ. Congratulations to our Ceannairí Beth and Mia, leas-ceannairí Doireann and Caoimhe and our ceannairí spóirt Hannah and Jenny. Ye should be very proud of yourselves. Best of luck girls! #Girl Power #There’s strength in unity #Proud

Ceannairí Bl.6 don scoilbhliain 2018-2019

2018/2019 Class Reps

Freisin i mbliana, ba mhaith linn fáilte ó chroí a chur roimh na ceannairí nua Bl.6 don scoilbhliain 2018/2019.

Also this year, a heart felt welcome to the new 6th year Class Reps.

Ba mhaith linn gach rath a ghuí ar gach uile cheannaire scoile sa bhliain 2018/2019.

Comórtas “Swatch Watch”

Comhghairdeas le Milly Ní Ghabóid a tháinig sa chéad áit sa chomórtas “Swatch Watch”. Comhghairdeas freisin le Caoimhe Ní Ghamhna (2ú áit) agus Giselle Ní Eochaidh (2ú áit) a tháinig sa dara háit. Maith sibh cailíní!

A huge congratulations to Milly Ní Ghabóid who came first in the ‘Swatch Watch’ competitio. Also, congratulations to Caoimhe Ní Ghamhna and Giselle Ní Eochaidh who came in 2nd place. Well done girls!

Open Day 2018

Lá Oscailte 2018

Tá fáilte romhaibh chuig ár Lá Oscailte i Laurel Hill Coláiste FCJ, maidin Dé Sathairn, an 6ú Deireadh Fómhair 2018, ó 10 r.n. go 12 i.n. Gheobhaidh sibh blas ceart den saol inár scoil.

Fáilte roimh chách
‘Bígí Linn’

Open Day 2018

Our Open Day is this coming this Saturday (6/10/18) from 10 a.m. -12 p.m. Come and visit to get a taste of life in our school.

Our Open Day gives you a chance to visit our school and to meet the teachers and any queries regarding the school will be answered. You will receive extra information on our Junior and Leaving Cert courses a well as our fantastic TY course. During the day, you will have the opportunity to speak with the teachers and the management team and as well as some of our current students, see our schools excellent facilities and get any extra information you are seeking.

You only have to come along this Saturday (6/10/18) from 10 a.m.-12 p.m. We are looking forward to seeing you and hope you enjoy the day. Roll on Saturday!

Everyone’s welcome
Join Us

Top School in Ireland 2018

An scoil is fearr in Éirinn 2018

I mbliana, is muidne an iar-bhunscoil ‘is fearr’ in Éirinn, don gcúigiú bhliain as a chéile, de réir táblaí The Sunday Times. Comhghairdeas d’ár scoláirí, múinteoirí agus pobal uile na scoile. #Ní neart go cur le chéile #Cumhacht na mBan #Bród

This year we are the top school in Ireland, for the 5th year in a row, according to The Sunday Times school league tables. Congratulations to our students, teachers and school community. # There’s strength in unity # Girl Power # Proud

JC Results 2018

Torthaí an Teastas Shóisearaigh 2018

Comhghairdeas ollmhór do scoláirí na hIdirbhliana a fuair torthaí an Teastas Shóisearaigh le déanaí. Bhain siad amach torthaí den scoth. Maith sibh cailíní! #bród

A huge congratulations to our girls in TY who received their JC results recently. We are so proud of you all. Well done girls! #proud

Thuas: Roinnt scoláirí lena gcuid torthaí.
Some of our delighted students with their JC results.

BL 6 Siúlóid

6th Year Stroll

Chuaigh Bl. 6, atá an-ghnóthach i láthair na huaire, ar siúlóid Dé Céadaoin seo caite le In. Ní Bhriain agus In Cantrell. Bhí an t-ádh leo, mar bhí an ghrian ag spalpadh anuas orthu an lá áirithe seo!Bhain siad an-taitneamh as an lá. Ní neart go cur le chéile #Compánachas #Cairdeas #Folláine

Our 6th years, who are very busy at the moment, went on a stroll up 2 Mile Gate in Killaloe last Wednesday with Ms. Ní Bhriain and Ms. Cantrell. They were very lucky with the weather the entire day and enjoyed it thoroughly! #Companionship #Friendship # Wellbeing

2nd Yr Achill Adventures 2018

2nd Year Trip to Achill
Chuaigh Bl. 2 go ‘Coláiste Acla’ coicís ó shin. Bhain siad sult as an dturas seo go dtí an Ghaeltacht. Taobh istigh de 3 lá, idir shiúlóidí, surfáil, rince ag an gcéilí, craic agus spraoi, gan amhras, bhí 3 lá den scoth acu. D’éirigh go hiontach leo. Maith sibh cailíní!

Our 2nd years recently made the annual trip to the Gaeltacht where they spent a few days at Coláiste Acla. Over 3 days, they squeezed in walking, surfing, and ceilí dancing to name but a few, and without doubt had 3 unforgettable days there. They had a ball.