JC Results 2018

Torthaí an Teastas Shóisearaigh 2018

Comhghairdeas mór le gach cailín san Idirbhliana a fuair torthaí an Teastas Shóisearaigh le déanaí. Bhain siad amach torthaí den scoth. Maith sibh cailíní! #bród

A huge congratulations to our girls in TY who received their JC results recently. We are so proud of every one of ye. Well done girls! #proud

Thuas: Cuid de na daltaí sona sásta agus torthaí an Teastas Shoisearaigh á fháil acu.
Some of our delighted students with their JC results.

BL 6 Siúlóid

6th Year Stroll

Chuaigh Bl. 6, atá an-gnóthach i láthair na huaire, ar siúlóid Dé Céadaoin seo caite le In. Ní Bhriain agus In Cantrell. Bhí an t-ádh leo, mar bhí an ghrian ag spalpadh anuas orthu an lá áirithe seo!Bhain siad an-taitneamh as an lá. Ní neart go cur le chéile #Compánachas #Cairdeas #Folláine

Our 6th years, who are very busy at the moment, went on a stroll up 2 Mile Gate in Killaloe last Wednesday with Ms. Ní Bhriain and Ms. Cantrell. They were very lucky with the weather the entire day and enjoyed it thoroughly! #Companionship #Friendship # Wellbeing

2nd Yr Achill Adventures 2018

2nd Year Trip to Achill
Chuaigh Bl. 2 go ‘Coláiste Acla’ coicís ó shin. Bhain siad sult as an turas seo go dtí an Ghaeltacht. Taobh istigh de 3 lá, idir shiúlóidí, ag surfáil, ag damhsa timpeall an tseomra ag an céilí, craic agus spraoi, gan amhras dá laghad bhí 3 lá den scoth acu. D’éirigh go hiontach leo. Maith sibh cailíní!

Our 2nd years recently made the annual trip to the Gaeltacht where they spent a few days at Coláiste Acla. Over 3 days, they squeezed in walking, surfing, and ceilí dancing to name but a few, and without doubt had 3 unforgettable days there. They had a ball.

TY Gaisce Trip 2018

Turais thar oíche go dtí an Boireann

Tá imeachtaí na hidirbhliana ag tosú le an-chuid fuinneamh i mbliana. Ag tús na bliana, thaisteal an ceathrú bhliain ar turas thar oíche go dtí an Boireann chun siúlóid a dhéanamh, mar tá siad ag eagrú a gcuid imeachtaí breise chun an Bonn Gaisce Cré-Umha a fháil. Shiúil siad 25km. Bhain siad an-sult as. Maith sibh cailíní!

TY activities have started very energetically this year. At the start of the year, the TYs went on an overnight trip to the Burren to take part in a walk, as they are organising their extra activities to achieve the GAISCE Bronze Award. They walked over 25km and although tired when finished, they really enjoyed it. Well done to all who took part.

Debating Finale!

Congratulations to the second year debating Team who were in the final for the Ard Scoil Rís Debating trophy. Team Captain Órlaith Ní Uiginn won best speaker but unfortunately the motion was defeated on the day. However, we were so proud of  Órlaith, Clodagh and Danielle for doing Laurel Hill Coláiste proud!  Míle buíochas le Ms. Chapple as ucht na tacaíochta agus spreagtha ar fad!

Gradam Compánachais

Comhghairdeas le buaiteoir na bliana, Kristina Ní Bhriain, a ainmníodh don ghradam fíorspeisialta seo mar gheall ar an lámh chúnta agus ar an gcairdeas a bhronann sí ar gach éinne timpeall uirthi.  Léiríonn sí, agus léirigh óna céad lá riamh anseo linn, spiorad na scoile i measc a comhscoláirí agus pobal uile na scoile.

Tugadh aitheantas speisialta agus rinneadh bronnadh chomh maith ar bheirt scoláirí ó Bhl. 5, Beth Ní Chuileagáin Riain agus Tess Nic Lochlainn, agus ar bheirt ó Bhl. 2, Áine Ní Annáin agus Ellie Ní Chearmada, a thaispeánann an spiorad céanna i measc a gcomhscoláirí.

Maith sibh uilig!

Caife agus Ceol

Maidin den scoth anseo leis na “Laurel Hill Ladies”, mar a ghlaofar orthu as seo amach.  Buíochas mór leis na cailíní ó Bhl. 4 + 5 a bhí páirteach leis an Creative Show agus a chuir cístí is ceol den scoth ar fáil dúinn maidin Aoine seo caite.   Many thanks too to Ms. Colgan for all the work that she put into our lunchtime rehearsals, into the Creative Show itself and for giving our girls the most wonderful opportunity to forge friendships with these inspirational women, who love to sing and laugh and eat cake almost as much as the girls do!

Craobh Luimní crochta leo!

Comhghairdeas lenár bhFoireann Shóisearach A camógaíochta a bhuaigh Craobh an Chontae inné i nDún, 5-08 to 3-08.  An-chluiche a bhí ann agus críoch iontach curtha le camógaíocht na bliana. Ár mbuíochas le Diarmaid Byrnes agus Niamh Ní Riain, beirt mhúinteoirí ó Mheánscoil LH as ucht traenála agus clár imeartha den scoth!