Scoláireachtaí na Trionóide

Bronnadh scoláireachtaí Choláiste na Trionóide ar bheirt dár gcuid scoláirí ar 22 Samhain – Áine Ní Thuathail (ar clé) agus ar Sarah Ní Chathaláin (ar deis).  Ba mhór an onóir é dona cailíní féin agus ba aitheantas é ar na sárthorthaí a fuaireadar san Ardteist.  I láthair ar an lá, bhí clanna na gcailíní agus In. Ní Bhriain, príomhoide na scoile (sa lár).

Cooper ag tacú le LHCamógaíocht

Lá ríméadach, sceitimíneach a bhí ann ar an 24 Samhain d’fhoirne camógaíochta Laurel Hill nuair a tháining laoch mór peile ina measc – an Ciarraíoch clúiteach, Colm Cooper.  Bhronn Cooper a gcuid bonn ar na h-imreoirí agus ba léir bród na gcailíní ar an lá.  Buíochas gan amhras le h-In. Bhreathnach ó LHC agus leis an Máistir McKenna ó LHS as ucht na h-oibre uile a chuireann siad isteach i dtraenáil ár n-imreoirí óga.

Public-Speaking Power

Comhghairdeas ó chroí le Grace Ní Chathaláin san Idirbhliain a bhuaigh an comórtas urlabhraíochta eagraithe ag Soroptimists Ireland ar an 20 Samhain in Inis.  Grace spoke brilliantly on the topic of the day “The Empowerment of Women”.  She will go onto the Provincial Finals of the Competition which will be held in Castlebar, Co. Mayo on the 28th January, 2017.  Go n-éirí go geal leat, a Ghrace!

ABBA at the Abbey

LHC + Glenstal Abbey

Bhí seachtain thar a bheith drámatúil ag roinnt dár gcailíní Idirbhliana an tseachtain seo caite.  Work experience by day; on stage in Glenstal Abbey with “Mamma Mia” by night!  Léiriú thar a bheith taitneamhach a bhí ann. Buíochas ollmhór tuillte ag In. Ní Uaithne anseo i LHC a bhí ar an nguthán de shíor ag eagrú mionbhusanna agus gan amhras le foireann Glenstal Abbey a chuir fáilte fíorchaoin roimh ár gcailíní agus a chuir seó den scoth ar an ardán dúinn.  Go raibh míle le Sarah Molony (Director), Stacey Booth (Choreography) and Grace Fillip (Assistant Director and Stage Design) sa ghrianghraf thíos.  Huge thank you too to Michael Young (Musical Director) and Colm Mealy for graciously sharing all his photos of the performance with us.

The gallery was not found!

LHC ag tacú le Doras Luimní

Buíochas ó chroí le scoláirí na hIdirbhliana agus le Ms. O’Connor a d’eagraigh bailiúchán do Dhoras Luimní ag Tesco in Ionad Siopadóireachta an Chorráin le déanaí.  Bailíodh €1759 ar an lá agus bronnadh an seic ar Aideen Roche, sa phictiúr thuas, ó Dhoras Luimní le déanaí.  Buíochas ollmhór leis na scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí uile a thug cabhair ar an lá i dTesco.  Ba mhór linn an tacaíocht ar fad!

20161119_180811

Cruicéad an Choláiste

Laurel Hill Coláiste 1st year girls were history makers recently when they took part in the first-ever Munster region all-girls secondary school cricket tournament for the inaugural Philippa Guinness Trophy. 120+ first year girls from Laurel Hill Coláiste and Castletroy College braved a very cold Limerick morning to showcase the skills they have developed during coaching sessions from Cricket Ireland’s Regional Development Officer for Munster, Jim Doran.  The event, which attracted interest from Cricket Ireland International players, Ciara Metcalfe and Isobel Joyce, saw Laurel Hill Coláiste take the trophy after 8 hard fought matches between the school teams.  The Laurel Hill girls can be justifiably proud of their efforts as they won 6, tied 1 and lost just 1 of the 8 matches. They’ll get the chance to retain the trophy when the next running of the tournament for the Philippa Guinness trophy takes place in the 2017 summer term.

lch-photo-2 lch-and-cc-group-photo

Gaeilge 24

D’éirigh go h-iontach inné leis an bhfeachtas náisiúnta – Gaeilge 24 – go raibh sé mar aidhm aige scoláirí na tíre a chur ag labhairt Gaeilge i gcomhair ceithre h-uaire fichead.  Faoi stiúr In. Ní Choileáin, In. Ní Sheaghdha agus In. Ní Ríordáin, thaispeáin scoláirí Bhl. 5 agus 4 a ngrá don teanga agus dúthracht ar a son do chách timpeall orthu.  Gníomh álainn, croí-oscailteach ó scoláirí LHC ar son na Gaeilge.  Beatha teanga í a labhairt gan amhras.  Tréaslaímid libh go léir!

Seachtain na h-Eolaíochta 2016

Bhí seachtain an-ghnóthach againn an tseachtain seo ó thaobh na h-Eolaíochta dhe anseo i LHC, a bhuíoch sin leis na múinteoirí Eolaíochta ar fad. Bhí an chéad bhliain ag cruthú Roicéad is bhí Tráth na gCeist ar siúl le haghaidh na dara bliana faoi stiúir an rang Scifest. Imeachtaí eolaíochta a bhí idir lámha ag an Idirbhliain i LIT ar an Déardaoin chomh maith le comórtas pictiúr eolaíochta bheith ar bun acu i dteannta leis an gcúigiú bliain.  Ar an Aoine, cuireadh críoch dhrámatúil leis an tseachtain leis an gcúigiú bliain ag féachaint ar an scannán eolaíochta ‘The Martian’ … happy ever after na h-eolaíochta!

dsc_0315

Cork Pops

Bhí an-turas ag Bliain 1 ar an Déardaoin seo caite, ó thaobh an cheoil agus an chompánachais de, nuair a thug siad aghaidh ar Halla na Cathrach i gCorcaigh don Cork Pops Orchestra.  The Cork Pops Orchestra and their conductor Evelyn Grant celebrate 25 years in show business this year and the celebration was enjoyed by all our LHC newcomers.  Le cúpla aoi speisialta ar an lá – Keith Hanley, buaiteoir “The Voice” 2013 agus DJ Dashka a thaispeáin conas píosa ceoil a thógaint sraith ar shraith – b’ócáid iontach fhoghlama í.  Buíochas le Miss Colgan a d’eagraigh an turas agus leis an gCoiste Ceoil, a chabhraigh go mór agus a thaispeáin a ngrá don cheol do Bhl. 1 le canadh gan stad (ar uairibh!) ar an mbus.

National Youth Orchestra for LHC duo!

Bliain sceitimíneach, ghnóthach roimh bheirt dár gcuid ceoltóirí agus áiteanna faighte acu i gCeolfhoireann Náisiúnta na n-Óg. Huge congrats due to Ailbhe Ní Choileáin 3A1 ar an dordveidhil thuas agus Éibhlín Ní Chléirigh 2A3 ar an veidhlín for securing places in the National Youth Orchestra. Éacht déanta acu beirt. Maith sibh, a chailíní!