Gaelbhratach Gnóthaithe Arís!

Dea-scéal!  Gaelbhratach bronnta orainn arís i mbliana.  Comhghairdeas ollmhór leis an gCumann Gaelach a rinne a lán oibre i mbliana chun Gaeilge a chur chun cinn inár measc.  Buíochas speisialta leis na cailíní a bhuail leis an meántóir ó Ghael-Linn – Céití, Ceara, Róisín, Ava, Charlotte agus Muirne.  Dúirt sí go raibh sibh go h-iontach, a chailíní!  Bronnadh le bheith i mBÁC ar an 21ú Bealtaine.  Buíochas freisin leis na múinteoirí ar fad a chabhraigh – In. Nic Cumhaill, a stiúraigh, In. Ní Sheaghdha, In. Ní Choileáin agus In. Ní Áinle.  Cúpla pictiúr thíos ón Lá Spóirt inné.  Go raibh míle le h-In. Cantrell agus leis an gCoiste Spóirt, a bhí linn ar an lá.

Preasráiteas Don Lá Spóirt

Preasráiteas Don Lá Spóirt

Beidh Cnoc na Labhras FCJ, Co. Luimnigh ag eagrú La Spóirt lán le himeachtaí do bhliain a dó agus a ceathar ar an 8ú lá de mhí Bealtaine chun Gaeilge a spreagadh agus spóirt a chur chun cinn timpeall na scoile. 

Dúirt Céití Ní Mhathúna, Cathaoirleach an Chumainn Ghaelaigh, “Is deis iontach an Lá Spóirt chun daltaí na scoile a spreagadh chun Gaeilge a labhairt. Tá chuile dhuine ar bís agus tá siad ag tnúth go mór leis an lá. Freisin, cuireann an Lá Spóirt aclaíocht chun cinn. Tá súil agam go mbainfidh gach duine taitneamh as.”

Beidh réimse leathan d’imeachtaí eagraithe sa scoil don Lá Spóirt. Beidh cluichí ar nós cluichí corr agus go leor comórtais éagsúla eile ar siúl. Gheobhaidh na buaiteoirí duaiseanna deasa. Beidh an t-eolas ar fad le feiceáil ar shuíomh idirlín na scoile ag www.laurelhillcolaistefcj.ie.

Seán Ó Ceallaigh SnaG19

Bhí an-tús curtha le Seachtain na Gaeilge anseo i Laurel Hill Coláiste nuair a sheol an Feisire Eorpach, Seán Ó Ceallaigh, imeachtaí na coicíse go h-oifigiúil inné. Bhí idir cheol, dhamhsa, amhránaíocht ar an sean-nós agus ar an “nua-nós” curtha ar an ardán agus ba mhaidin fhíor-thaitneamhach í. Thug Céití Ní Mháthúna, scoláire sa chúigiú bliain, réamh-éisteacht dúinn ar an óráid a thabharfaidh sí an Aoine seo i gCaisleán Bhaile Átha Cliath faoin nGaeilge agus conas meon an tromlaigh a dhéanamh níos deimhní faoin teanga.

Ina diaidh, labhair an tUas. Ó Ceallaigh agus thug sé léargas dona cailíní ar thábhacht na teanga i bParlaimint na hEorpa, áit a bhfuil stádas oifigiúil mionteanga aici. Chuir sé béim ar na deiseanna fostaíochta atá sa Pharlaimint chéanna d’aistritheoirí agus áteangarí Gaeilge. Labhair sé faoin meas forleathan atá ar ár dteanga dhúchasach i measc na bhFeisirí eile agus faoin suim a mhusclaítear i gcónaí iontu nuair a chloiseann siad Gaeilge i measc na bpolaiteoirí Éireannacha.

Thagair an tUas. Ó Ceallaigh ina óráid chomh maith don smaoineamh a chuir Céití os comhair an tslua, gur minic nach dtuigimid i gceart tábhacht ár dteanga shainiúil go dtí go bhfuilimid i gcéin ón mbaile, go bhfuil seans i bhfad níos mó ann – faraor – go n-úsáidfimid ár gcúpla focal agus muid ar shráideanna na hEorpa ná ar bhóithre na hÉireann. Labhair sé faoin ndualgas atá orainn ar fad an teanga a choimeád beo, mar nach féidir í a fháil thar n-ais má chailltear í. Spreag sé na cailíní chun leanacht lena ndúthracht i leith na Gaeilge, chun bheith bródúil as a n-oidhreacht chultúrtha. Chuir sé focail chailiúla an Phiarsaigh i gcuimhne dóibh: “Tír gan Teanga, tír gan Anam”.

Agus cé go dtuigimid ar fad go bhfuil an Ghaeilge mar theanga phobail i mbaol, ar feadh na maidne inné, bhí idir anam agus chroí na teanga agus ár gcultúir le brath go soiléir. Gur fada buan í!

Scholarships

Scoláireachtaí

Comhghairdeas leis na scoláirí seo a bhuaigh scoláireachtaí go dtí an Ghaeltacht. Tá 2 scoláireacht iomlán buaite ag an mbeirt chailíní ó Bhliain 1, Clíona agus Scarlett agus beidh siad ag dul go Coláiste Chorca Dhuibhne i gCiarraí an samhradh seo. Ó Bhliain 2, bhuaigh Molly agus Eibhleann leathscoláireachtaí ar luach €425 an ceann iad go Coláiste Sheosaimh i gConamara agus bhuaigh Hannah, Isabella, agus Eabha páirtscoláireachtaí gur fiú €200 an ceann iad agus mar sin beidh siad ag tabhairt aghaidhe ar Choláiste Sheosaimh chomh maith. Sa phictiúr chomh maith, tá a múinteoirí Gaeilge a bheidh ag súil go mór le h-aiseolas a fháil tar éis an tsamhraidh. Bainígí taitneamh is tairbhe as an deis iontach seo, a chailíní!

Congratulations to Clíona & Scarlett (1st year) and Molly, Eibhleann,Hannah, Isabella & Eabha (2nd year) who won scholarships to the Gaeltacht. Enjoy this wonderful opportunity girls!

Gaeilge 24

Gaeilge 24

Lá amháin – Gaeilge gan stad!
Tá roinnt d’ár scoláirí ag glacadh páirt i bhfeachtas Gaeilge 24 an tseachtain seo. An dúshlán – Is í an aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair a’chloig: sa bhaile, ar scoil, timpeall an bhaile, le cairde, sa chlub spóirt & eile. Beidh na daltaí i ngach bliain ag déanamh imeachtaí éagsúla a bhaineann leis an bhfeachtas i rith an tseachtain seo! #Gaeilge24 #Gaeilge bheo

Acaill an athuair!

Bhí an oilithreacht bhliantúil ag Bl. 2 go h-Acaill ar siúl an tseachtain seo caite agus d’éirigh thar barr leis na cailíní.  Thug siad aghaidh ar Mhaigh Eo ar an gCéadaoin agus bhí an Samhradh ag feitheamh leo ann.  Between bog-snorkelling, surfing, river-walking, the Wild Atlantic Way, lots and lots of fun agus neart Gaeilge freisin, bhí 3 lá den scoth acu.  Buíochas mór leis na múinteoirí a bhí leo – In. Ní Riada, In. Ní Choileáin, Christine O’Shea – agus le h-In. Ní Luinneacháin a d’eagraigh an turas.

Seachtain na Gaeilge Seolta!

Seoladh seachtain na Gaeilge an tseachtain seo agus tá an-chuid imeachtaí idir lámha ag an gCumann Gaelach lenár dteanga agus cultúr a cheiliúradh.  Tá idir chéilithe, thráth na gceisteanna, cheolchoirmeacha, thráthnóna spóirt, thoraíocht taisce srl beartaithe don choicís ghnóthach seo.  Míle buíochas le h-In. Ní Choileáin agus In. Ní Sheaghdha as ucht obair an Chumainn Ghaelaigh a stiúradh, le Beth Ní Chuileagáin Ní Riain (Cathaoirleach an Chumainn) agus Ailbhe Ní Bhroiméal (Leas-chathaoirleach an Chumainn a sheol imeachtaí na seachtaine go h-oifigiúil), leis na baill ar fad sa Chumann a bhíonn gníomhach i mbun chaomhnú ár n-oidhreachta agus leis na múinteoirí ar fad atá ag cabhrú le stiúradh na n-imeachtaí éagsúla.  Agus gan amhras, tréaslaímid go mór le daltaí uile na scoile atá ag tacú leis an gceiliúradh ríthábhachtach seo.  Maith sibh!

Gaelbhratach 2017

Comhghairdeas leis na daltaí ar fad sa Chumann Gaelach, go h-áirithe cailíní Bhliain 5, a thóg leo an Ghaelbhratach arís i mbliana.  Faoi stiúr In. Ní Choileáin agus In. Ní Sheaghdha, d’éirigh linn an Ghaelbhratach a ghnóthú mar gheall ar an iliomad imeachtaí a cuireadh ar bun i mbliana chun an Ghaeilge a chur chun cinn inár measc.  Is fíor don seanfhocal: “An té a chuireann san Earrach, baineann sé san Fhómhar”.  Maith sibh!

SnaG faoi lánseol

 

Comhghairdeas leis an gCumann Gaelach i mBl. 5 agus le h-In. Ní Choileáin a d’eagraigh clár imeachtaí taitneamhach, spraoiúil do scoláirí uile LHC le seachtain anuas chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh.  Bhí Biongó agus Peil do Bhl. 1, Tráth na gCeist do Bhl. 2, 3, Caintathon idir Bl. 5 is 3, Céilí do Bhl. 6 chomh maith le ceol traidisiúnta ag am lóin, scánnáin do ranganna ar leith agus ar uile.  Míle buíochas le gach éinne a chabhraigh linn ár dteanga dhúchasach agus cultúr ár sinsear a chur chun cinn ar bhealach ar leith dearfach le linn na coicíse ceiliúrtha seo.

Seachtain na Gaeilge Seolta!

Tús iontach curtha le Seachtain na Gaeilge inniu anseo i LHC ag an gCumann Gaelach faoi stiúir In. Ní Choileáin.  Bhailíomar le chéile sa Seomra Lóin tráthnóna agus bhí roinnt dár gceoltóirí traidisiúnta i láthair chun cur leis an ócáid.  Labhair Grace Ní Ghealbháin agus Eimear Ní Mhathúna ar son an Chumainn agus chuir siad a bpleananna don tseachtain in iúl.  Thréaslaigh In. Ní Bhriain agus In. Ní Choileáin leo agus táimid ar fad ag tnúth le coicís den scoth romhainn.