“Our House”

Ceara Bhreathnach, Anam

Gach bliain oibríonn Cnoc na Labhras le Scoil Ghleann Stail chun dráma a chur ar siúl.  I mbliana, bhí “Our House” (le Madness) ar an ardán. Ar dtús, phioc na léiritheoirí buachaillí agus cailíní chun a bheith ag aisteoireacht. Ní raibh ach dhá mhí againn chun a bheith réidh i gcomhair an tseó.

Bhíomar ag obair go crua.  B’éigean dúinn dul amach go Gleann Stail dhá nó trí huaire sa tseachtain. Bhíomar ag damhsa, ag canadh agus ag aisteoireacht (le cúpla cluiche deas ag rith tríd cleachtaithe chun cairdeas a chothú).

Faoin tríú seachtain i Mí na Samhna, bhí sé in am ár gcleachtadh a chur i gcrích. Bhí gach duine neirbhíseach ar dtús mar go mbeadh ár gclanna, cairde agus daoine eile ón bpobal ann. Ach, nuair a bhíomar ar an stáitse, bhí sceitimíní orainn agus scoirr an t-am uainn.

Bhí trí oíche againn chun an dráma a thaispeáint do gach duine. Ar an oíche dehireanach, bhí an halla i nGleann Stail dubh le daoine agus faoi dheireadh, bhí an fhoireann léirithe—Martin, Stacey agus Michael – bródúil as gach duine.

Bhí brón orainn go rabhamar críochnaithe leis an gceoldráma ach bhí a lán cairde nua againn agus thug an dráma seo ionspioráid dúinn chun níos mó drámaí a dhéanamh sa todhchaí!

 

Lá Eolais RSA

Rebecca Ní Ríogáin, Anam

Bhí an lá seo eagraithe chun eolas a thabhairt do scoláirí mar gheall ar a bheith sábhailte ar na bóithre.  Ar dtús bhí aisteoirí ag cur taispeántais ar siúl de thimpistí bréagacha.  Bhí topaicí eagsúla acu a bhain leis na dáinséir go léir a mbíonn ann nuair atá duine ag tiomáint, cosúil le h-úsaid fón póca, alcól, drugaí, chomh maith le bheith ag sárú teorainneacha luais agus gan a bheith ag caitheamh crios sábhála.

Bhí scannán beag acu i gcomhair gach uile dáinséar agus a rinne athchruthú ar na taismí bóthair éagsúla.  Freisin, bhí tuismitheoirí ag caint, nó duine a bhí i dtimpiste ag labhairt linn go díreach.  Tháinig fear suas chun  labhairt linn le haghaidh cúpla nóimead, mar shampla, a bhí i dtimpiste uafásach agus a bhí fágtha mar phairiliseach agus le bac urlabhraíochta.  Bhí sé fíor-chróga.   Ag deireadh a chuid cainte, ní raibh aon duine nach raibh ag sileadh na ndeor.  Lá an-oideachasúil agus maith ab ea é. Bhí sé go h-iontach chun gach rud a fheiceáil agus chun éisteacht leis na daoine seo ar fad go bhfuil táithí ró-mhaith acu, faraor, ar na dáinséir a bhaineann lenár mbóithre.

 

 

 

Ceardlann Salsa na hIdirbhliana 2017

Charlotte Nic an Ghaill, Anam          

Ar an 21 Nollaig 2017, bhí ceardlann salsa againn i Halla Bhríde le fear a chónaíonn i mBaile Átha Cliath anois ach gurb as an gCúba dó. Bhí an cheardlann eagraithe níba luaithe ná an dáta sin ach tharla stoirm Ophelia agus mar sin, bhí sé curtha ar ceal. Bhí an cheardlann ar siúl i gcomhair thréimhse 3 rang agus rinneamar, Anam, agus leath de Chuisle í ar dtús, fad is a bhí na daoine eile ag féachaint ar scannán.

Thosaigh an rang le h-aclaíocht bhunúsach, ag cleachtadh na gcéimeanna simplí tosaigh den salsa. Bhíomar ag éisteacht le popcheol ach le casadh salsa air. Ní raibh sé ró-fhada go dtí go rabhamar an-tuirseach. Bhí an múinteoir, William Wade, an-ghníomhach agus spreag sé muid chun go leor fuinnimh a úsáid.

Bhí In. Ní Chonchúir mar chomh-theagascóir le William Wade agus ghlac cúpla múinteoir eile páirt sa cheardlann chomh maith.  Caithfear a rá go raibh an-chraic ag baint leis an gceardlann agus bhain gach duine an-taitneamh as!

 

Urban Run 2017

Sallyann Ní Chiarba, Anam

Ar an 8ú lá de mhí Dheireadh Fomhair ag Club Rámhaíochta Naomh Mhíchil, rinne mé féin agus mo chairde cúrsa reatha 5km, an Urban Run. Bhíomar ag traenáil ar feadh 6 seachtaine inár rang corpoideachais agus sa bhaile. Bhí am iontach ag gach duine. Rith mé an 5km i 38 nóiméad. Tar éis an rása, chuaigh mé go dtí O’Briens le haghaidh mo lóin – bhí sé lán-tuillte agam.  Bhain mé an-taitneamh as an imeacht agus thug sé ionspoiráid dom bheith níos aclaí agus rith go laethúil.  Go dtí seo, tá ag éirí liom!

 

 

Cúrsa Innealtóireachta in LIT

Erika Ní Chonaill, Anam

I mí  na Samhna, chuaigh grúpa mór de mhuintir na hIdirbhliana chuig LIT chun Cúrsa Innealtóireachta a dhéanamh. Chaitheamar dhá lá ann agus tháinig an Maistir Mac Donnchadha linn.

Ar an gcéad lá, labhraíomar le baill den Roinn Innealtóireachta faoi innealtóireacht agus gach rud a bhí ag baint leis.  Thosaíomar ag déanamh pleanála i ngrupaí beaga ar tháirgí beaga a ndéanfadh cur chun cinn ar ár scoil.  Tharraingíomar sceitseanna difriúla den táirge agus ansin thairraingíomar struchtúr bunúsach dó ar SolidWorks, bogearra innealtóireachta.

An dara lá, bhí na táirgí á gcruthú againn.  Tógadh muid chuig seomra na meaisíní chun an próiséas a fheiceáil.  Sheol gach ríomhaire línte cóid ó SolidWorks go dtí an meaisín. Ag úsáid an chóid mar threoracha, ghearr an meaisín gach táirge amach as bloc alúmanaim.  Tháinig na táirgí amach as an meaisín ag féachaint go hiontach. Bhíomar chomh buíoch as gach duine a chabhraigh linn le linn an chúrsa agus bhí dhá lá suimiúil, oideachasúil agus spraíúil againn.

 

An Íoslainn

Laura Ní Shé, Ellen Nig Uidhir agus Cadhla Nic Gabhann, Bl. 6

Ar an 27ú Deireadh Fómhair, chuaigh 26 scoláirí ó Bhl. 6 chuig an Íoslainn le h-In. Ní Luinneacháin, In. Bhreathnach agus In. Ní Néill.  Nuair a shroicheamar Reykjavik, bhuaileamar lenár dtreoraí agus rinneamar caol díreach ar lár na cathrach.  D’fhoghlaimíomar faoi stair na cathrach agus chonaiceamar na príomh-shuíomhanna turasóireachta.  Ba é Ardeaglais Reykjavik an suíomh ba ghalánta.

Ar an Satharn bhí lá gnóthach again.  Bhí turas fada ar an mbus go dtí “Turas an Chiorcail Órga”.  Chonaiceamar radharcanna áille – géasar agus easanna (3 cinn ach ba é Gullfoss an ceann ba mhó agus ba mhórthaibhsí!)  Shiúlamar timpeall craos bolcáin agus fiú ar an mbealach abhaile an oíche sin, stopamar ag ionad siopadóireachta ina raibh tú ábalta an teorainn idir plátaí a fheiceáil – an pláta Eoráiseach agus ceann Mheirceá Thuaidh.  Níba dhéanaí, chuamar ar shiúlóid ag iarraidh Na Gealáin Thuaidh a fheiceáil; bhí siad le feiceáil ach iad an-lag, faraor.

Ar an Domhnach, thug an tiománaí aghaidh ar Fhoinse The, agus bhí an tírdhreach ar an mbealach dochreidte álainn – an-difriúil ó Éirinn – le sléibhte móra agus oighearshruthanna áille ar fud na h-áite.  Ansin, chuamar go dtí an “Blue Lagoon”.   Gan aon dabht, ba é seo buaicphointe an turais ar fad.  Bhí an t-uisce gléigheal gorm agus an-te … go h-aoibhinn scístiúíl!

An tráthnóna sin, chuamar ag siopadóireacht i Reykjavik, nó rinneamar iarracht ar shiopadóireacht a dhéanamh, ach mar gheall ar an gcúlú eacnamaíochta, bhí sé thar a bheith costasach ann!  Fáth amháin le filleadh ar Éirinn is dócha!

Dé Luain, bhí tús luath againn.  Chuamar go dtí an t-Ionad Crith  Talún agus ar an tslí, ní raibh aon ghanntanas bolcán le feiceáil.  D’fhéachamar ar ghearrscannán an-suimiúil san ionad agus d’fhoglaimíomar faoina creathanna talún go léir a raibh ar siúl fad is a bhíomar ann!

Ar an tslí ar ais go Reykjavik stopamar ag trá le gaineamh dubh.  Ansin, bhí colúin basalt cosúil le Carraig an Aifir in Aontraim anseo.  Chun an turas a chríochnú, shiúlamar taobh thiar d’eas ollmhór.  Bhíomar báite ina dhiaidh ach bhí an-chraic againn.

Ba thuras den scoth é an ceann seo go dtí an Íoslainn. Bhí spórt agus spraoi againn ag foghlaim faoin tír álainn seo agus táimid lánchinnte go bhfanfaidh na cuimhní ar leith seo linn go deo.  Mar fhocal scoir, ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leis na múinteoirí a d’eagraigh agus a tháinig linn ar an turas dodhearmadta seo.

Sléibhte os cionn CERN

Doireann Ní Fhoghlú, 5A1

Chuaigh rang fisice bhliain 5 agus bhliain 6 go dtí an Ghinéiv chun cuairt a thabhairt ar CERN, an Eagraíocht Eorpach do Thaighde Núicléach.  Bhí tús luath againn ar oíche Dhomhnaigh; bhuaileamar le chéile ag cé Artúir ag 12:30am chun bus a fháil go dtí aerfort Bhaile Átha Cliath.  Shroicheamar an t-óstán sa Ghinéiv ar timpeall 10 ar maidin.

D’fhágamar ár málaí agus ansin fuaireamar bus go dtí Mount Salève, chun siúlóid cnoic a dhéanamh. Caithfear a admháil go raibh sé beagáinín deacair ach nuair a fuaireamar leath-shlí suas an sliabh, bhí na radharcanna de chathair Ghinéiv go hálainn.  Ansin d’fhilleamar ar an ostán chun fáil réidh le h-aghaidh dinnéir.  Tar éis dinnéir, chuamar chun babhláil a dhéanamh. Ní rabhamar ró-mhaith aige ach fós bhaineamar an-taitneamh as!

Ar maidin Mháirt chuamar go dtí CERN.  Ar dtús, fuaireamar léiriú físe ó fhear darbh ainm Klaus a d’oibrigh i CERN, agus ina dhiaidh sin, thug sé turas dúinn timpeall na láthar.  Bhí sé an-suimiúil chun foghlaim faoi na turgnaimh atá ar siúl faoi lathair agus na fionnachtana éagsúla ar a dtáinig CERN go dtí seo.

Tar éis lóin, bhí mionturas traenach againn.  Chuamar timpeall Loch Ghinéiv agus d’fhoghlaimíomar cúpla fírice faoin loch agus faoin gcathair. An oíche sin, bhí dinnéar again i mbialann Iodálach, a bhí go hálainn.  Chríochnaíomar an oíche le cluichí cártaí san óstán agus chanamar cúpla amhrán freisin.  Bhí oíche luath againn mar bhí orainn éirí ar a 6 maidin Chéadaoine. Fuaireamar ár n-eitleán ar a10 a chlog agus bhíomar ar ais in Éirinn um thráthnóna.  Bhí turas iontach againn agus míle buíochas leis an Máistir Mac Donnachadha as an turas a eagrú agus le h-In. Ní Dheá as teacht linn freisin!

Turas Idir-Ranna go Munich

Ailbhe Ní Bhroiméil, 5A1

Seachtain ó shin, chuaigh scoláirí ón rang staire, ealaíne agus gearmáinise i mbliain a cúig agus a sé go Munich.  Turas iontach a bhí ann.  Bhí orainn eirí ar a haon a chlog ar maidin chun an t-eitleán a fháil ach chuir sé sin leis an bhfloscadh.  Nuair a shiúlamar as an eitleán i Munich bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch.  Díreach ansin chuamar chuig campa géibhinn Dachau.  Ba é sin an chuid ba shuimiúla ar fad den turas.  Bhí an treoraí tharr barr agus sásta chun aon cheist a fhreagairt.  Bhí atmaisféar suaimhneach ach an-bhrónach sa champa.  D’éist gach duine go géar le gach focal a bhí ráite agus bhaineamar an-tairbhe as an turas.

An lá dar gcionn, chuamar chuig ionad doiciméadaithe.  Bhí sé sin go hiontach mar bhí sé an-úsaideach dúinn don Ardteist.  Bhí pictiúir agus póstaeir ó réimse an Dara Cogadh Domhanda ann; bhí sé an-suimiúil ach freisin bhí roinnt den eolas faoi na Naitsithe an-scanrúil.  Tar éis sin bhí turas fada againn ar an mbus go dtí an Caisleán Neuschwanstein ach chomh luath is go bhfacamar an caisleán don chéad uair as fuinneog an bhus, bhí a fhios againn go mbeadh sé ar fheabhas.  Bhí sé álainn agus galánta agus bhí ionadh an domhain ar gach duine.  Bhí radharcanna áille ag barr an chnoic freisin.

Maidin Dé Sathairn, bhí turas siúlóide againn timpeall Munich.  Arís bhí treoraí den scoth againn agus bhí sé thar a bheith suimiúil.  Bhíomar préachta leis an bhfuacht tar éis sin ach bhí gach duine sona sásta mar bhí cúpla uair againn chun siopadóireacht a dhéanamh agus spaisteoireacht timpeall na cathrach.  An oíche sin, bhí craic iontach againn ag babhláil leis na múinteoirí!

Ar an lá deireanach, chuamar chuig an Iarsmalann Theicneolaíochta agus Eolaíochta.  In ainneoin na scuaine fada bhí an múséam ar fheabhas. Bhíomar tuirseach, traochta ag filleadh abhaile ach b’fhiú go mór an turas.  Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Iníon Ní Sheaghdha, a d’eagraigh an turas ar fad, agus le Bn. Uí Shuibhne agus Iníon Ní Chuilinn  as saoire iontach a chur ar fáil dúinn.

 

Turas go Berlin

Máire Cáit Ní Chearbhalláin, 5A2

Chuaigh mé féin agus cúigear cailíní eile go dtí Berlin sa Ghearmáin le h-aghaidh seachtaine i Mí Meithimh le h-In. Ní Chonchúir.  Bhíomar ag fanacht in árasán le fear darbh ainm Klaus, a bhí ag obair leis an Scoil Teangan Alpadia, áit a raibh an cúrsa Gearmáinise ar siúl againn.

Tá Alpadia lonnaithe in áit darbh ainm Schöneberg.  Bhí an cúrsa teangan go h-iontach agus d’fhoghlaimíomar a lán, ní h-amháin faoin teanga ach faoi chultúr na Gearmáine chomh maith.  Spreagadh meas ionainn ar an gcultúr céanna.

Chuamar chun Balla Berlin a fheiceáil agus bhí sé chomh suimiúil sin dul chuige. D’fhéachamar ar an gCuimhneachán don Uileloscadh agus ní gá a rá go ndeachaigh sé sin i bhfeidhm go mór orainn.  Chuamar ag snámh freisin in áit darbh ainm Schlachtensee agus bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch ann. D’itheamar “currywurst” os comhair an gheata Brandenburg agus a lan uachtar reoite freisin in “Eisdiele”.

I rith an ama seo ar fad, bhíomar ag cur barr feabhais ar ár gcuid Gearmáinise agus ag déanamh obair bhaile tar éis an lae acadúil.  Taithí an-mhaith a bhí sa chúrsa.  Seachtain iontach a bhí inti dúinn agus míle buíochas le h-In. Ní Chonchúir as ucht an eagrúcháin ar fad a rinne sí.

Bilbao 2017

Ar an gceathrú lá de Mheitheamh chuamar, scoláirí Spáinnise ó Bhliain 5 is 2, go dtí Bilbao sa Spáinn.  Bhuaileamar lenár dteaghlaigh óstaigh ar dtús agus chuamar ar ais go dtí a dtithe don oíche.  An lá dár gcionn, chuamar go dtí an scoil Spáinnise, dárbh ainm “Instituto Hemingway”.  Bhuaileamar leis an múinteoir agus le daltaí eile sa rang.  D’fhoglaimíomar a lán Spáinnise nua.

Toisc go rabhamar ag fanacht le daoine áitiúla, d’itheamar béilí dúchasacha.  Chun foghlaim faoin mbia freisin, chuamar go dtí an margadh agus fuaireamar blas den chultúr chomh maith tríd na turais ar fad a eagraíodh go h-iarsmalanna.  B’é an ceann ab fhearr ná an ‘Guggenheim’ agus d’fhoghlaimíomar an-chuid faoi ealaín agus cultúr na tíre.  I ndiaidh cuairte go h-iarsmalann tairbhe, bhí ceardlann damhsa againn agus fuaireamar blas den damhsa traidisiúnta, an Salsa.

Bhí an t-ádh linn mar bhíomar an-chóngarach don trá agus gach uile lá, bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch.  Ar an lá deireanach, bhí béile breá traidisiúnta, Paella, againn leis an ngrúpa ar fad.  Bhaineamar sár-sult as ár dturas agus tá súil againn filleadh ar ais arís.

Míle buíochas le h-In. Ní Chonchúir a d’eagraigh an turas ar ár son.