Listowel Writers’ Week Winners

Congratulations to Sonja Ní Mhurchú, Bl. 5 and Órlaith Ní Uiginn, Bl. 1 who were prize-winners in the Listowel Writers’ Competition.  Both girls were invited with their teacher, Ms. Chapple, and their parents to the Gala Opening of the Writers’ Festival, where they shared the platform with this year’s Grand Prize novelist, Kit de Waal, shortlisted authors, Emma Donoghue, Mike McCormack and Neil Hegarty and rubbed shoulders with many of Ireland’s finest contemporary writers.  It was a night to remember for both girls and tremendous credit goes to Ms. Chapple for inspiring the girls to take to the pen!

File nua-fhoilsithe!

Comhghairdeas le Grace Ní Chathaláin i mBl. 4 a scríobh dán as Béarla nuair a bhí ceardlann filíochta acu cúpla seachtain ó shin le Mary O’ Malley, file cailiúil na Gaillimhe, mar chuid den chlár Narrative 4 a d’eagraigh In. Ní Choileáin dóibh. Foilsíodh an dán in Origins,  irisleabhar atá bunaithe i Washington, go bhfuil ceangal ag Narrative 4 leis.  Táimid thar a bheith bródúil asat, Grace.  Seo thíos a dán nua-fhoilsithe!

My Bed Was Never Yellow
by G.A. Culhane

The bedsprings would sing and squeak when I jumped,
Blue covers like waves lulled me to sleep.
Scattered thoughts like seeds became ideas and dreams
when the sound of rain pinged off the roof.
A yellow bed? No, my bed was blue.
She’s got the blues: they knew.
Blue covers – like waves,
A heavy duvet – a heavy heart
swallowed in the sea,
Drowned within my dreams.

Scríbhneoir den Scoth!

Well done to Sonja Ní Mhurchú on being the overall winner of the 6th Annual National Essay Writing Competition.  The competition was run by the Regional Writing Centre in the University of Limerick and it is the second year in a row that the overall prizewinner has been a LH Coláiste student.  We are very proud of Sonja, pictured below with her English teacher Ms. Chapple and Aedín Ní Bhriain, School Principal.  A heartfelt “Thank you” to Ms. Chapple too for encouraging and nurturing our students’ literary development.

Na Gradaim Fiontraíochta 2017

Ar an gCeadaoin, 29ú Márta, cháiligh dhá fhoireann ó Laurel Hill Coláiste don Chraobh Contae dos na Gradaim Fiontraíochta 2017, a mbronnadh san Óstán South Court, Cathair Luimní.

Bhí an chéad ghrúpa, eagraithe ag Rachel Nic an tSeaca, Charger Champ, ag impórtáil cosantóirí luchtairí. Táirge fíor-thábhachtach sa lá atá inniu ann, agus muid ag brath an méid sin ar ár dteicneolaíocht.

An tarna grúpa, The Happy Fish, (Cara, Sophie, Tess agus Sorcha) ag díol Lip scrubs a bhí lámh-dhéanta ag a’ baile. Tá an-chuid taithí bailithe acu agus níl aon amhras ach go bhfuil an todhcaí geal dos na fiontraithe seo go léir.  Maith sibh, a chailíní.

On the 29th March, 2 teams from the school qualified for the County Student Enterprise Final, held in the South Court Hotel, Limerick.

Rachel’s product, the Charger Champ, a charger-protector imported from China and Cara, Sophie, Tess and Sorcha’s product The Happy Fish, a homemade lip scrub has given these young entrepreneurs a lot of experience in how to run their own business.

Well done girls!  Remember us when you’re rich and famous.

Is mise le meas,

Daithí Ó Géanaí

Bliain 2 i gColáiste Acla

Bhí turas iontach ag Bliain 2 i gColáiste Acla le déanaí – a gcéad turas Gaeltachta mar rang.  Buíochas le h-In. Ní Luinneacháin a d’eagraigh agus In. Ní Chlúmháin, In. Bhreathnach agus Christine O’ Shea as ucht dul in éineacht leis na cailíní.  Le tuilleadh eolais a fháil faoin turas, féach ar an mBlag atá scríofa ag triúr ó Bhliain 2 i Labhras Beo!

Le Français Oral!

Chaith 25 dár scoláirí Idirbhliana seachtain sa Fhrainc le déanaí mar chuid den Mhalartú Teangan atá ar siúl againn anseo i LHC le roinnt mhaith blianta anuas.  Seachtain oideachasúil, thaitneamhach a bhí inti do Bhl. 4, ag dul i dtaithí ar chultúr agus ag dul i ngleic le teanga na Fraince.  D’fhan na cailíní le clanna sa cheantar agus d’fhreastail siad ar ranganna i Lycée Jean Macé i Niort, chomh maith le turas lae a thabhairt ar La Rochelle. Beimid ag súil leis an “visite reciproque” nuair a thiocfaidh na Francaigh chugainn ar an gcéad lá d’Aibreán.  Buíochas ollmhór le h-In. Ní Chuilinn, In. Ní Cheallaigh agus In. Ní Choileáin a bhí chomh fial, flaithiúil lena n-am agus a bhí toilteanach taisteal leis na cailíní.  Buíochas freisin le h-In. Ní Reachtaire a d’eagraigh agus In. Ní Chonchúir a chabhraigh.

Bl. 4 ag Narrative 4

Bhí Bl. 4 i láthair inniu d’óráid a tugadh ag Narrative 4, Sráid Uí Chonaill, eagraíocht go bhfuil sé mar mhána agus mar sprioc acu: “To turn empathy into action”.  The organisation, which was co-founded by Irish author Colum McCann and Lisa Consiglio and “dozens of other artists from around the world”, promotes social change through storytelling.  Beidh ár gcailíní Idirbhliana ag déanamh ceardlainne ar fhilíocht agus scríbhneoireacht i rith na bliana. Buíochas le h-In. Ní Choileáin a d’eagraigh an turas ar maidin agus a spreag na cailíní chun bheith páirteach sa cheardlann.

Recipe 4 Success arís!

Míle buíochas leis an bhfoireann TY a d’eagraigh maidin chócaireachta do Bhliain 4 inniu agus amárach arís.  Maidin an-taitneamhach atá rompu ar fad ag dul i mbun na scileanna praiticiúla, riachtanacha seo.  Is féidir leis na tuistí bheith ag súil le dinnéar iontais roimh i bhfad óna n-iníonacha idirbhliana … gan amhras! Buíochas chomh maith leis an Máistir Ó Géanaí agus In. Ní Chuilinn as dul i mbun aprún don dá mhaidin.