Onóir an Olympiad

Comhghairdeas an-mhór tuillte ag Jenny Ní Dhaibhearann san Idirbhliain a roghnaíodh don Irish Junior Science Olympiad i mbliana bunaithe ar a torthaí agus cur chuige sa Mhata agus san Eolaíocht sa Teastas Sóisearach. The State Examinations Commission contacted the school this week, identifying Jenny as a high achiever in Maths and Science in the 2017 Junior Certificate Examination.  She will go forward now to the National Olympiad in DCU, from which 6 students will be chosen to represent Ireland at the European Union Science Olympiad in Ljubljana, Slovenia in April 2018.  Tréaslaímid leat, a Jenny, agus gabhaimid buíochas le do mhúinteoirí Mata agus Eolaíochta, Ms. Drumm agus an Máistir Mac Donnchadha, as ucht a ndearna siad chun tú a spreagadh.

Turas TY go h-Acaill

Bhí tús an-eachtraíoch curtha leis an mbliain scoile ag ár ranganna Idirbhliana le turas go h-Acaill an deireadh seachtaine seo caite.  Idir shiúlóidí sna portaigh, thumadh sna portaigh agus spraoi … (cén áit eile ach sna portaigh?) … bhí trí lá den scoth acu.  Níor chuir an ghaoth láidir ná an bháisteach as dóibh – cé gur cheapadar ar feadh scaithimh go raibh Irma ar a bealach go cósta Mhaigh Eo.  Díreach an t-oideas a bhí uathu roimh thorthaí an Teastais Shóisearaigh!  Míle buíochas le h-In. Ní Luinneacháin, Máistir Mac Donnchadha agus Christine as dul in éineacht leis na cailíní.

Listowel Writers’ Week Winners

Congratulations to Sonja Ní Mhurchú, Bl. 5 and Órlaith Ní Uiginn, Bl. 1 who were prize-winners in the Listowel Writers’ Competition.  Both girls were invited with their teacher, Ms. Chapple, and their parents to the Gala Opening of the Writers’ Festival, where they shared the platform with this year’s Grand Prize novelist, Kit de Waal, shortlisted authors, Emma Donoghue, Mike McCormack and Neil Hegarty and rubbed shoulders with many of Ireland’s finest contemporary writers.  It was a night to remember for both girls and tremendous credit goes to Ms. Chapple for inspiring the girls to take to the pen!

File nua-fhoilsithe!

Comhghairdeas le Grace Ní Chathaláin i mBl. 4 a scríobh dán as Béarla nuair a bhí ceardlann filíochta acu cúpla seachtain ó shin le Mary O’ Malley, file cailiúil na Gaillimhe, mar chuid den chlár Narrative 4 a d’eagraigh In. Ní Choileáin dóibh. Foilsíodh an dán in Origins,  irisleabhar atá bunaithe i Washington, go bhfuil ceangal ag Narrative 4 leis.  Táimid thar a bheith bródúil asat, Grace.  Seo thíos a dán nua-fhoilsithe!

My Bed Was Never Yellow
by G.A. Culhane

The bedsprings would sing and squeak when I jumped,
Blue covers like waves lulled me to sleep.
Scattered thoughts like seeds became ideas and dreams
when the sound of rain pinged off the roof.
A yellow bed? No, my bed was blue.
She’s got the blues: they knew.
Blue covers – like waves,
A heavy duvet – a heavy heart
swallowed in the sea,
Drowned within my dreams.

Scríbhneoir den Scoth!

Well done to Sonja Ní Mhurchú on being the overall winner of the 6th Annual National Essay Writing Competition.  The competition was run by the Regional Writing Centre in the University of Limerick and it is the second year in a row that the overall prizewinner has been a LH Coláiste student.  We are very proud of Sonja, pictured below with her English teacher Ms. Chapple and Aedín Ní Bhriain, School Principal.  A heartfelt “Thank you” to Ms. Chapple too for encouraging and nurturing our students’ literary development.

Na Gradaim Fiontraíochta 2017

Ar an gCeadaoin, 29ú Márta, cháiligh dhá fhoireann ó Laurel Hill Coláiste don Chraobh Contae dos na Gradaim Fiontraíochta 2017, a mbronnadh san Óstán South Court, Cathair Luimní.

Bhí an chéad ghrúpa, eagraithe ag Rachel Nic an tSeaca, Charger Champ, ag impórtáil cosantóirí luchtairí. Táirge fíor-thábhachtach sa lá atá inniu ann, agus muid ag brath an méid sin ar ár dteicneolaíocht.

An tarna grúpa, The Happy Fish, (Cara, Sophie, Tess agus Sorcha) ag díol Lip scrubs a bhí lámh-dhéanta ag a’ baile. Tá an-chuid taithí bailithe acu agus níl aon amhras ach go bhfuil an todhcaí geal dos na fiontraithe seo go léir.  Maith sibh, a chailíní.

On the 29th March, 2 teams from the school qualified for the County Student Enterprise Final, held in the South Court Hotel, Limerick.

Rachel’s product, the Charger Champ, a charger-protector imported from China and Cara, Sophie, Tess and Sorcha’s product The Happy Fish, a homemade lip scrub has given these young entrepreneurs a lot of experience in how to run their own business.

Well done girls!  Remember us when you’re rich and famous.

Is mise le meas,

Daithí Ó Géanaí

Bliain 2 i gColáiste Acla

Bhí turas iontach ag Bliain 2 i gColáiste Acla le déanaí – a gcéad turas Gaeltachta mar rang.  Buíochas le h-In. Ní Luinneacháin a d’eagraigh agus In. Ní Chlúmháin, In. Bhreathnach agus Christine O’ Shea as ucht dul in éineacht leis na cailíní.  Le tuilleadh eolais a fháil faoin turas, féach ar an mBlag atá scríofa ag triúr ó Bhliain 2 i Labhras Beo!

Le Français Oral!

Chaith 25 dár scoláirí Idirbhliana seachtain sa Fhrainc le déanaí mar chuid den Mhalartú Teangan atá ar siúl againn anseo i LHC le roinnt mhaith blianta anuas.  Seachtain oideachasúil, thaitneamhach a bhí inti do Bhl. 4, ag dul i dtaithí ar chultúr agus ag dul i ngleic le teanga na Fraince.  D’fhan na cailíní le clanna sa cheantar agus d’fhreastail siad ar ranganna i Lycée Jean Macé i Niort, chomh maith le turas lae a thabhairt ar La Rochelle. Beimid ag súil leis an “visite reciproque” nuair a thiocfaidh na Francaigh chugainn ar an gcéad lá d’Aibreán.  Buíochas ollmhór le h-In. Ní Chuilinn, In. Ní Cheallaigh agus In. Ní Choileáin a bhí chomh fial, flaithiúil lena n-am agus a bhí toilteanach taisteal leis na cailíní.  Buíochas freisin le h-In. Ní Reachtaire a d’eagraigh agus In. Ní Chonchúir a chabhraigh.