International Day of the Girl 2016

On Tuesday 11 October, International Day of the Girl, 27 of our TY students travelled to UL with Miss Colgan to take part in workshops on the subject of gender equality, hosted by The Irish World Academy of Music and Dance. These lucky girls participated in a range of activities from discusssion forums to dance, drama, art, music and song-composition workshops – all designed to create awareness of the challenges girls face in our society and to promote empowerment of girls and the fulfilment of their human rights.
“It was a privilege to share UN International Day of the Girl with the TY students of Laurel Hill in Limerick. The girls created a 20-minute performance around issues of gender equality, and the issues facing girls across the globe. We had amazing conversations with them, from the links between Kanye West and traditional Irish song, to their own definition of the word ‘feminism’ in the world today,” explained one of the organisers, Dr Niamh NicGhabhann, course director, MA Festive Arts Programme.
Ardmholadh gan dabht! Míle buíochas ach go h-áirithe le Miss Colgan agus Kathleen Turner ón Irish World Academy of Music and Dance. CÁILÍNÍ LHC ABÚ!

#stateoftheart

Bunaíodh feachtas náisiúnta #StateoftheArt ar an 26 Deireadh Fómhair. Tá múinteoirí agus daltaí Ealaíne ar fud na tíre ag iarraidh curaclaim nua a fháil i gcomhair ealaíne na hArdteiste, i measc rudaí eile. Tá an curaclam atá ann i láthair na huaire sean-fhaiseanta agus as dáta, gan aon athrú ó 1973! Rinne an rang ealaíne, bliain 5, fís iontach chun an luach a chuirimid ar ealaín a léiriú. Chuir siad an cheist “Cad a tharlódh dá gcuirfí cosc ar ealaín?” Tá siad ag iarraidh saol gan ealaín a shamhlú – saol gruama, dorcha chun luach na healaíne a léiriú.

Muna gcuirimid luach ar ealaín ní tharlóidh na hathraithe riachtanacha.