Recipe 4 Success arís!

Míle buíochas leis an bhfoireann TY a d’eagraigh maidin chócaireachta do Bhliain 4 inniu agus amárach arís.  Maidin an-taitneamhach atá rompu ar fad ag dul i mbun na scileanna praiticiúla, riachtanacha seo.  Is féidir leis na tuistí bheith ag súil le dinnéar iontais roimh i bhfad óna n-iníonacha idirbhliana … gan amhras! Buíochas chomh maith leis an Máistir Ó Géanaí agus In. Ní Chuilinn as dul i mbun aprún don dá mhaidin.

Cycle Against Suicide 2017

* 6,000 students gather in UL to raise awareness of key message: “It’s OK not to feel OK; and it’s absolutely OK to ask for help”

Ar an gCéadaoin seo caite, chuaigh Bl. 5 i dteannta le Ms. McEvilly agus In. Ní Chantrail go hOllscoil Luimní go dtí an Chomhdháil an-tábhachtach do Cheannairí Óga a bhí curtha ar siúl ag an bhfeachtas “Cycle against Suicide”.  D’eagraigh Ms. Edmonds, duine dár gcomhairleoirí gairmthreorach anseo i LHC, an turas.  Seo a leanas sliocht ón bpreasráiteas a eisíodh mar gheall ar an gComhdháil:

“The Congress focused on raising awareness of the message ‘It’s OK not to feel OK; and it’s absolutely OK to ask for help’, and promoting help-seeking behaviour in young people. This year’s Congress was the biggest to date, with over 6,000 students and teachers attending over two days in UL.

The Congress brings together young adults and teachers from all over the island of Ireland in an inspiring and energetic forum comprising live entertainment, discussion, celebrity guests, and much more. This year’s guests included former Connaught rugby coach, Pat Lam, Minister of State for Mental Health and Older People, Helen Mc Entee, with entertainment provided by The Strypes and Orla Gartland.

“We’re thrilled with reaction to our biggest Congress yet”, said broadcaster and Cycle Against Suicide CEO, Colm Hayes. “It is our aim to let each and every student on the island of Ireland know that ‘It’s OK not to feel OK; and its absolutely OK to ask for help’, and then, to empower these students to spread this message within their own homes and families. Together, shoulder to shoulder, we can break the cycle of suicide on the island of Ireland. We’re extremely grateful to our primary sponsors, the University of Limerick, for their support in making our biggest Congress yet such a success”, Hayes continued …

… The 2017 Cycle Against Suicide, a 14-day cycle around the island of Ireland aimed at bringing the message “It’s OK not to feel OK; and it’s absolutely OK to ask for help” into homes and communities all around the island, begins on Sunday, April 23rd, and concludes on Saturday, May 6th. There are many ways to get involved whether it be as a cyclist or a volunteer.

For more information on this, or the Cycle Against Suicide Schools Programmes, check out www.cycleagainstsuicide.com , search Cycle Against Suicide on Facebook, or @CASuicide on Twitter.”

Turas go h-Eolaí Óg BT

Bhí an-lá ag an Roinn Eolaíochta ar an Aoine seo caite nuair a thóg siad Bliain 3 ina h-iomlán chomh maith le Rang Scifest Bhl. 4 go dtí an RDS chun féachaint ar na h-iontrálaithe ar fad a bhí ann i mbliana d’Eolaí Óg 2017.  Bhí deis ag na scoláirí dul ó sheastán go seastán ag caint leis na scoláirí faoina dtionscnaimh agus níl aon amhras ach go bhfuair siad ábhar machnaimh agus ionsparáide don todhchaí … chomh maith le han-chuid stuif saor in aisce (de réir 3A3 ar aon nós!)  Buíochas leis na múinteoirí a chuir an deis seo ar fáil dona cailíní – le Bn. Uí Shuibhne, In. Ní Chlúmháin agus In. Ní Sheaghdha a thaistil leo ar an lá.

Turais Staire

Bhí Roinn na Staire an-ghníomhach an téarma seo idir thurais agus shearmannais cuimhneacháin anseo ar scoil.  I mí Dheireadh Fómhair, bhain Bl. 3 an-taitneamh as turas Staire chuig an Iarsmalann Hunt agus Loch Gur a bhí eagraithe ag In. Ní Thuama.  B’iad Bl. 5 + 6 a bhain tairbhe as cuairt beirt aoi-chainteoirí, Kevin Milligan & Pat Mulcahy, ón British Legion an mhí chéanna.  I mí na Samhna bhí comóradh ag na daltaí Staire in ómós Rememberance Day agus le críoch a chur le comóradh 1916-2016, thug daltaí Bhl. 5 + 6 cuairt ar Ard Oifig an Phoist i mBaile Átha Cliath agus Reilg Glas Naíon ar 12 Nollaig.  Buíochas ollmhór tuillte ag In. Ní Thuama agus In. Ní Sheaghdha.

GSI gníomhach d’Amnesty

Comhghairdeas le GSI Bhliain 4 a d’eagraigh Díol Cácaí agus Tráth na gCeist thar a bheith rathúil chun an obair a dhéanann Amnesty International a thabhairt chun solais i measc ár gcuid scoláirí sóisearacha.  Bhí scoláirí Bhl 1 + 2 i láthair don Tráth na gCeist, foirne meastha ón dá bhliain. Cuireadh tús leis an ócaid le 20 ráiteas mar gheall ar Shaoirse an Duine ó dhaoine cailiúla ar nós Nelson Mandela agus bhí Nóiméad Ciúnais in ómós agus i gcuimhne ar na daoine ar fad a chaill a gcath don tsaoirse toisc éagóra.  Buíochas mór tuillte ag In. Ní Ríordáin as ucht a cuid oibre ar fad.

Mionghnó sa Milk Market

An Aoine seo chaite, bhí ‘Lá Margaidh’ eagraithe ag Bórd Fiontar Luimní sa ‘Milk Market’ i lár na cathrach. Deis iontach a bhí ann dos na daltaí chun mionghnó a bhunú agus taithí a fháil ó thaobh díolacháin agus brabús a dhéanamh roimh an Nollaig.

Bhí na grúpaí ag díol earraí cosúil le cácaí, milseáin agus earraí cruthaitheacha eile cosúil le bia réinfhia. Tá siad i lár tionscnaimh mhóir faoi láthair le haghaidh na ngradam fiontraíochta i mí Feabhra agus beidh siad ag úsáid an airgid a rinneadar ar an Aoine mar chaipiteal chun na tionscnaimh sin a fhorbairt agus fréamhshamhlacha a tháirgeadh.

Last Friday, the Limerick Enterprise Board organized a market day for transition year students. It was a great experience for them and an amazing opportunity to create some mini-businesses, making some sales and profit prior to Christmas.

The groups were selling products such as cakes, confectionery and creative ideas such as reindeer food also. They are in the middle of a larger project at the moment for the Student Enterprise competition in February and will be using the funds generated on Friday as capital for the start-up of their enterprise projects, enabling them to create prototypes and begin production.

Buíochas leis an Máistir Ó Géanaí as ucht na daltaí a spreagadh chun fiontraíochta sa ghnó!

Scoláireachtaí na Trionóide

Bronnadh scoláireachtaí Choláiste na Trionóide ar bheirt dár gcuid scoláirí ar 22 Samhain – Áine Ní Thuathail (ar clé) agus ar Sarah Ní Chathaláin (ar deis).  Ba mhór an onóir é dona cailíní féin agus ba aitheantas é ar na sárthorthaí a fuaireadar san Ardteist.  I láthair ar an lá, bhí clanna na gcailíní agus In. Ní Bhriain, príomhoide na scoile (sa lár).

Public-Speaking Power

Comhghairdeas ó chroí le Grace Ní Chathaláin san Idirbhliain a bhuaigh an comórtas urlabhraíochta eagraithe ag Soroptimists Ireland ar an 20 Samhain in Inis.  Grace spoke brilliantly on the topic of the day “The Empowerment of Women”.  She will go onto the Provincial Finals of the Competition which will be held in Castlebar, Co. Mayo on the 28th January, 2017.  Go n-éirí go geal leat, a Ghrace!

LHC ag tacú le Doras Luimní

Buíochas ó chroí le scoláirí na hIdirbhliana agus le Ms. O’Connor a d’eagraigh bailiúchán do Dhoras Luimní ag Tesco in Ionad Siopadóireachta an Chorráin le déanaí.  Bailíodh €1759 ar an lá agus bronnadh an seic ar Aideen Roche, sa phictiúr thuas, ó Dhoras Luimní le déanaí.  Buíochas ollmhór leis na scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí uile a thug cabhair ar an lá i dTesco.  Ba mhór linn an tacaíocht ar fad!

20161119_180811

Seachtain na h-Eolaíochta 2016

Bhí seachtain an-ghnóthach againn an tseachtain seo ó thaobh na h-Eolaíochta dhe anseo i LHC, a bhuíoch sin leis na múinteoirí Eolaíochta ar fad. Bhí an chéad bhliain ag cruthú Roicéad is bhí Tráth na gCeist ar siúl le haghaidh na dara bliana faoi stiúir an rang Scifest. Imeachtaí eolaíochta a bhí idir lámha ag an Idirbhliain i LIT ar an Déardaoin chomh maith le comórtas pictiúr eolaíochta bheith ar bun acu i dteannta leis an gcúigiú bliain.  Ar an Aoine, cuireadh críoch dhrámatúil leis an tseachtain leis an gcúigiú bliain ag féachaint ar an scannán eolaíochta ‘The Martian’ … happy ever after na h-eolaíochta!

dsc_0315