Public-Speaking Power

Comhghairdeas ó chroí le Grace Ní Chathaláin san Idirbhliain a bhuaigh an comórtas urlabhraíochta eagraithe ag Soroptimists Ireland ar an 20 Samhain in Inis.  Grace spoke brilliantly on the topic of the day “The Empowerment of Women”.  She will go onto the Provincial Finals of the Competition which will be held in Castlebar, Co. Mayo on the 28th January, 2017.  Go n-éirí go geal leat, a Ghrace!

LHC ag tacú le Doras Luimní

Buíochas ó chroí le scoláirí na hIdirbhliana agus le Ms. O’Connor a d’eagraigh bailiúchán do Dhoras Luimní ag Tesco in Ionad Siopadóireachta an Chorráin le déanaí.  Bailíodh €1759 ar an lá agus bronnadh an seic ar Aideen Roche, sa phictiúr thuas, ó Dhoras Luimní le déanaí.  Buíochas ollmhór leis na scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí uile a thug cabhair ar an lá i dTesco.  Ba mhór linn an tacaíocht ar fad!

20161119_180811

Seachtain na h-Eolaíochta 2016

Bhí seachtain an-ghnóthach againn an tseachtain seo ó thaobh na h-Eolaíochta dhe anseo i LHC, a bhuíoch sin leis na múinteoirí Eolaíochta ar fad. Bhí an chéad bhliain ag cruthú Roicéad is bhí Tráth na gCeist ar siúl le haghaidh na dara bliana faoi stiúir an rang Scifest. Imeachtaí eolaíochta a bhí idir lámha ag an Idirbhliain i LIT ar an Déardaoin chomh maith le comórtas pictiúr eolaíochta bheith ar bun acu i dteannta leis an gcúigiú bliain.  Ar an Aoine, cuireadh críoch dhrámatúil leis an tseachtain leis an gcúigiú bliain ag féachaint ar an scannán eolaíochta ‘The Martian’ … happy ever after na h-eolaíochta!

dsc_0315

Comóradh ar an Uileloscadh

crocus

D’eagraigh Cuisle san Idirbhliain searmanas sa ghairdín le déanaí faoi stiúr In. Ní Thuama. D’eascair an smaoineamh ón rang staire agus a dtaighde ar an Uileloscadh. Chuir siad crócais síos i gcuimhne na ndaoine óga a cailleadh le linn an Uileloiscthe. Ghlac gach cailín páirt sa searmanas agus ba chomóradh álainn é le ceol a sheinnt, bulbanna a chur, léitheoireacht, agus físeán á ndéanamh ag na daltaí. Maith sibh!

crocus4

Turas Ealaíne

Bhain na daltaí ealaíne as Bl5 agus Bl6 an-tairbhe as an turas go Baile Átha Cliath a d’eagraigh In. Ní Dhuinín dóibh ar an 15 Deireadh Fómhair. Thóg Melanie Ní Dhomhnaill 5A1 na grianghrafanna seo sa Roinn Seandálaíochta d’Ard-Mhúsaem na hÉireann agus chruthaigh Clíodhna Ní Airtnéada 5A2 an fhís iontach léirithe sa nasc le linn an turais.  Gur fada buan bhur scileanna cruthaitheacha!  https://www.youtube.com/watch?v=IZKYSFdn7OQ

Poetry Aloud!

Comhghairdeas ó chroí le Méabh Ní Cheallacháin 2A2 a chuaigh tríd go dtí an chéad bhabhta eile de Poetry Aloud ar an 18 Deireadh Fómhair.

The initial regional heat was held here in LHC.  Eight schools took part (83 students) and 7 were chosen for the Semi-Final.  We were so proud of all our students who recited their chosen works beautifully on the day.  Méabh will be competing in the National Semi-Finals in the National Library in Dublin this Friday, where she will recite “All the World’s a Stage” and “Eily Kilbride”.  We wish to thank Ms. Chapple and Dr. Hayes most sincerely for preparing our own students so well for the competition and for hosting so many other young performers on the day.

Viva España!

A group of 11 girls from bl. 3 and 5 spent a week in Bilbao last June with their teacher Ms.O Connor. They attended a Spanish language course and lived with Spanish families. They also visited many of the historic places in the city such as the Basque Museum,the Vizcaya Suspension Bridge and the Guernica Peace Museum. The highlight, though, was the Guggenheim Museum with its huge floral puppy outside. It wasn’t all museums though. We still found time for tapas and the beach!  Why not join us for the Bilbao trip in June 2017?

International Day of the Girl 2016

On Tuesday 11 October, International Day of the Girl, 27 of our TY students travelled to UL with Miss Colgan to take part in workshops on the subject of gender equality, hosted by The Irish World Academy of Music and Dance. These lucky girls participated in a range of activities from discusssion forums to dance, drama, art, music and song-composition workshops – all designed to create awareness of the challenges girls face in our society and to promote empowerment of girls and the fulfilment of their human rights.
“It was a privilege to share UN International Day of the Girl with the TY students of Laurel Hill in Limerick. The girls created a 20-minute performance around issues of gender equality, and the issues facing girls across the globe. We had amazing conversations with them, from the links between Kanye West and traditional Irish song, to their own definition of the word ‘feminism’ in the world today,” explained one of the organisers, Dr Niamh NicGhabhann, course director, MA Festive Arts Programme.
Ardmholadh gan dabht! Míle buíochas ach go h-áirithe le Miss Colgan agus Kathleen Turner ón Irish World Academy of Music and Dance. CÁILÍNÍ LHC ABÚ!

#stateoftheart

Bunaíodh feachtas náisiúnta #StateoftheArt ar an 26 Deireadh Fómhair. Tá múinteoirí agus daltaí Ealaíne ar fud na tíre ag iarraidh curaclaim nua a fháil i gcomhair ealaíne na hArdteiste, i measc rudaí eile. Tá an curaclam atá ann i láthair na huaire sean-fhaiseanta agus as dáta, gan aon athrú ó 1973! Rinne an rang ealaíne, bliain 5, fís iontach chun an luach a chuirimid ar ealaín a léiriú. Chuir siad an cheist “Cad a tharlódh dá gcuirfí cosc ar ealaín?” Tá siad ag iarraidh saol gan ealaín a shamhlú – saol gruama, dorcha chun luach na healaíne a léiriú.

Muna gcuirimid luach ar ealaín ní tharlóidh na hathraithe riachtanacha.