Ceardlann Salsa na hIdirbhliana 2017

Charlotte Nic an Ghaill, Anam          

Ar an 21 Nollaig 2017, bhí ceardlann salsa againn i Halla Bhríde le fear a chónaíonn i mBaile Átha Cliath anois ach gurb as an gCúba dó. Bhí an cheardlann eagraithe níba luaithe ná an dáta sin ach tharla stoirm Ophelia agus mar sin, bhí sé curtha ar ceal. Bhí an cheardlann ar siúl i gcomhair thréimhse 3 rang agus rinneamar, Anam, agus leath de Chuisle í ar dtús, fad is a bhí na daoine eile ag féachaint ar scannán.

Thosaigh an rang le h-aclaíocht bhunúsach, ag cleachtadh na gcéimeanna simplí tosaigh den salsa. Bhíomar ag éisteacht le popcheol ach le casadh salsa air. Ní raibh sé ró-fhada go dtí go rabhamar an-tuirseach. Bhí an múinteoir, William Wade, an-ghníomhach agus spreag sé muid chun go leor fuinnimh a úsáid.

Bhí In. Ní Chonchúir mar chomh-theagascóir le William Wade agus ghlac cúpla múinteoir eile páirt sa cheardlann chomh maith.  Caithfear a rá go raibh an-chraic ag baint leis an gceardlann agus bhain gach duine an-taitneamh as!