Ceardlann Salsa

Ciara Ní Eireamhóin, Anam

10 November, 2015

Ar an 7u lá de mhí Dheireadh Fomhair 2015, chuaigh gach duine i TY i mbun Ceardlann Salsa. Bhi an dá rang ag damhsa ar feadh trí rang tráthnóna Ceadaoine.  Bhí an praghas clúdaithe sa táille TY ag tús na bliana.

Tháinig William Wade síos ó Bhaile Átha Cliath agus bhí In. Ní Chonchúir ag stiúradh na ceardlainne ina theannta.  Bhain gach duine sa rang neart taitnimh as an iarnóin.  D’fhoghlaimíomar salsa, bachata agus merengue. Bhíomar i bpéirí ar dtús ach bhabhtáil gach duine tar éis cúpla nóiméad. Bhi an-chraic againn ag damhsa agus ag éisteacht leis an gceol bríomhar, beomhar.  Ní raibh éinne fágtha ina h-aonar mar bhí In. Ní Chonchúir agus William Wade ag damhsa le gach duine freisin.

Thosaigh gach duine le céimeanna bunúsacha agus ansin bhíomar ag cleachtadh le pairtnéir.  Tar éis sin thriail gach duine bachata. Ansin ar aghaidh linn leis an merengue agus ag an deireadh rinne William Wade agus In. Ní Chonchúir damhsa ina n-aonar mar atá le feiceáil san fhístéip thíos – “Strictly” an chéid chéim eile dóibh, déarfainn!

Lá iontach a bhí againn agus ba bhreá le gach duine é a dhéanamh aris. Ba cheardlann iontach é seo  agus an t-aon locht a bheadh agam air ná chríochnaigh sé ró-thapa!