Treabhadóireacht+ TY

Anna Van Nieuwenhove, Cuisle

10 November, 2015

Treabhd3 image1 (1)Ar an 23ú lá de mhí Mheán Fómhair chuaigh an Idirbhliain ar thuras chuig an Comórtas Treabhadóireachta i Ráithín an Uisce i gContae Laoise. Bhí an-spórt agus spraoi againn ann.

Bhuaileamar le chéile lasmuigh de Shéipéal an tSlánaitheora go luath. Gan mhoill, bhíomar ar ár mbealach. Bhí atmaisféar gealgháireach sa bhus, agus bhí gach duine ag súil le lá iontach ann. Thug na múinteoirí a bhí linn léarscáil agusg leathanach oibre dúinn.

Thuirlingíomar den bhus, agus shiúileamar go dtí an t-aonach. Bhí sé an-mhór, i bhfad níos mó ná mar a bhíomar ag súil leis, agus dubh le daoine. Bhí seastáin ann ag díol gach rud agus, caithfear é a admháil, aon rud! Bhí bia, seodra, coinnle, uirlisí feirmeoireachta, uirlisí spóirt srl ar díol ann. Freisin bhí a lán daoine cáiliúla timpeall na h-áite freisin – Neven Maguire, Bernard Brogan agus Lar Corbett mar shampla ina measc. Fuaireamar grianghrafanna deasa leo.

Freisin, bhí a lán bia saor in aisce ar fáil ann. Bhí seastáin ag Supervalu, Aldi agus Lidl ann. Bhíomar lán go béal le bia blasta. Ar a dó dhéag a chlog, bhuaileamar leis na múinteoirí. Ansin, chuamar isteach chuig áiteanna cosúil le FBD, AIB, The Farmer’s Journal agus seastáin mhóra, shuimiúla eile.  D’éirigh linn fiú grianghraf a fháil leis Corn Sam Mhig Uidhir freisin – nach orainn a bhí an t-ádh!

Bhíomar ocrach arís faoi cheann – ó … leathuair a chloig … bhuel, bíonn déagóirí ocrach (táimid fós ag fás, nach bhfuil a fhios agat!) – agus chuamar chun bia a fháil. Bhí sé an-bhlasta, agus ní raibh sé costasach ar chor ar bith.  I bpreabadh na súl, bhí an lá caite againn agus bhí sé in am dúinn fagáil. Bhíomar tuirseach traochta, ach ní féidir a shéanadh ach gur bhaineamar ard-taitneamh as an lá.  Thug sé léargas úrnua dúinn – muintir na cathrach – ar shaol na feirmeoireachta agus ar shaol na tuaithe sa tír álainn seo.  Buíochas mór leis na múinteoirí a tháinig linn ar an lá.