Feis Ceoil 2016

Ar an 14ú lá de mhí Mhárta, chuaigh an cheolfhoireann (duine is
daichead dínn san iomlán) go dtí Baile Átha Cliath le Ms. Colgan i gcomhair Feis Ceoil na hÉireann.  D’fhágamar an scoil ar a naoi a chlog ar maidin.

Stopamar ag Junction 14 chun briseadh a thógaint agus greim bia a fháil sular leanamar ar aghaidh isteach sa chathair. Bhíomar mar an gcéad cheolfhoireann chun an RDS a shroichint agus inár gcomórtas féin. Mar sin, bhí go leor ama againn chun cleachtadh a dhéanamh ar ár ndá phíosa. B’iad ‘The Thieving Magpie’ le Rossini agus ‘Pavane pour une Infante Defunte’ le Ravel an dá phíosa a bhí roghnaithe againn. Bhí codarsnacht dheas idir an dá phíosa, mar bhí ceol Ravel ciúin is séimh, agus bhí an dreas ceoil le Rossini glórmhar agus lán le fuinneamh.  Bhí Zoe Steije ag seinnt an dordveidhil leí féin ag tús an Ravel agus bhí sé go h-alainn.

Bhí ceithre cheolfhoireann in ár gcomórtas ach níor tháinig ceann amháin díobh. Mar sin, ní raibh ach trí cheolfhoireann páirteach: Laurel Hill Coláiste, Loretto agus Belvedere.

Nuair a bhíomar réidh, glaodh orainn chun teacht isteach go dtí an halla. Bhíomar neirbhíseach ach chuaigh gach rud mar ba cheart. Ansin, d’éisteamar leis an dá cheolfhoireann eile. Bhí siad ar fheabhas ar fad. Bhí siad i bhfad níba mhó ná ár gceolfhoireann chomh maith.  Sheinn siad píosaí áille, cosúil le ‘Spring’ le Vivaldi agus an téama le haghaidh ‘Star Wars’.

Tar éis tamaillín, tháinig an moltóir chun cinnidh.  Dúirt sé cúpla focal faoi gach ceolfhoireann.  Sa deireadh, fógraíodh na duaiseanna.  Bhuamar an comórtas! Bhí athas an domhain orainn. Fuaireamar craobh airgid, agus mar dhuais eile bronnadh €1,500 ó Lyric FM ar an scoil!  Chuaigh Zoe Stedje síos chun an craobh a bhailiú ar ár son. Bhí sé do-chreidte.   Mar bharr ar an ngradam, thug an Feis Ceoil cuireadh dúinn seinnt ag an gceolchoirm mhór cheiliúrtha d’Uachtarán na h-Éireann ar an 6ú lá d’Aibreán sa Cheoláras Náisiúnta. B’ónóir ollmhor a bhí i gceist le seo.

Bhíomar ar mhuin na muice tar éis an lae iontaigh.  Chuamar go dtí Lárionad Siopadóireachta Dún Droma ar an mbealach abhaile chun bia a fháil arís agus chun seans a thabhairt dúinn ár scíth a ligint roimh an turas bus abhaile.

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn a rá gur deis iontach é a bheith mar bhaill den cheolfhoireann agus chun taithí mar a bhfuaireamar é ag an bhFeis Ceoil a fháil – a bhuíoch sin do Ms. Colgan a dhéanann a dícheall dúinn i gcónaí.

NCH