Gaeilge 24

Ailbhe Ní Bhroiméal, Anam

Ar an 15ú lá de mhí na Samhna ghlac Bliain 4 + 5 páirt i nGaeilge 24. An rud a bhí i gceist leis ná lá amháin inár labhair gach duine Gaeilge ar feadh an lae ar fad. Rinne a lán scoileanna é timpeall na tíre. Bhí ar gach duine a raibh páirteach leis urraíocht a fháil, mar sin fuair gach dalta cárta urraíochta agus d’éirigh linn airgead a bhailiú i gcomhair Chonradh na Gaeilge. 

Ar an Máirt, sheol Gaeilge 24, faoi stiúir Chonradh na Gaeilge, t-léinte le “Labhair Gaeilge liom inniú” orthu chugainn. Freisin fuaireamar leabhrán le frásaí úsáideacha agus banda. Bhí ar gach duine a bhí ag tógaint páirt i nGaeilge 24 na t-léinte agus na bandaí a chaitheamh i gcomhair an lae ar fad ionas go raibh daoine ábalta Gaeilge a labhairt ar ais linn.

Tar éis uaire no dhó níorbh iad Bliain 5+4 amháin a bhí ag labhairt as Gaeilge; bhí na blianta níos óige ag glacadh páirte freisin. Bhain gach duine an-taitneamh as mar bhí seans againn Gaeilge a labhairt taobh amuigh den seomra ranga agus ní raibh brú orainn an ghramadach a bheith foirfe.

Tar éis scoile, bhí orainn labhairt as Gaeilge arís. Bhí roinnt daoine agus ní raibh Gaeilge líofa ag a dtuismitheoirí ach rinne na daoine fásta iarracht labhairt lena n-iníonacha as Gaeilge ar feadh na h-oíche sin freisin.  Bhain na tuismitheoirí taitneamh as an dúshlán freisin!

Bhí lá den scoth ag gach duine a bhí páirteach leis an bhfeachtas agus tá súil agam go mbeidh Gaeilge 24 ar siúl againn sa scoil arís.