Lá an Fhorógra 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Róisín Ní Ghiolláin agus Sarah Beck, Cuisle

26 April, 2016.

Ar an 15ú lá de Mhárta, Lá an Fhorógra, rinne grúpa cailíní as an Idirbhliain agus as an gcúigiú bliain dráma faoi 1916. ‘An Filleadh’ an t-ainm a bhí air. Bhí timpeall deichniúr cailíní ag déanamh aisteoireachta don dráma agus bhí cúigear cailíní eile páirteach sa chriú chun cuidiú le h-In. Ní Dhuinín an dráma a réiteach don lá. Thosaíomar ag cleachtadh mí roimhré agus d’oibríomar go han-dian.

Cúpla seachtain roimh Lá an Fhorógra, chuireamar fís bheag den dráma isteach i gcomórtas a bhí oscailte do scoileanna timpeall na tíre. Níor bhuamar, ach bhíomar an-bhródúíl as an bhfís chéanna.

Bhí an dráma faoi shaol clainne amháin in Éirinn agus é suite díreach roimh thús an Éirí Amach agus i rith an Chéad Chogadh Dhomhanda mar sin.  Tháispeáin an dráma dúinn go léir an éifeacht a bhí ag an dá chogadh ar na saighdiúrí a bhí ag troid iontu agus an éifeacht láidir a bhí ag an gcogaíocht ar chlanna na saighdiúrí chomh maith.  Freisin, ón dráma, bhí sé chomh soiléir sin cé chomh deacair is a bhí sé saoirse a bhaint amach d’Éirinn agus chonaiceamar rímead na clainne nuair a bhí a fhios acu go raibh saoirse ag teacht dóibh.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Le linn dúinn bheith ag ullmhú le haghaidh an dráma, bhí roinnt fadhbanna le sárú. Fuair roinnt daoine amach nach mbeidís ábalta an dráma a dhéanamh toisc go raibh sé ag teacht salach ar imeachtaí eile ina raibh siad páirteach.  Ina theannta sin, bhí deacrachtaí againn leis an nGaeilge sa bhunthéacs a thuiscint ar uairibh agus bhí sé deacair dúinn amanna do na cleachtaidh a shocrú, mar ní raibh a lán daoine in ann dul chucu go minic.  D’éirigh linn, buíochas mór le h-In. Ní Dhuinín, na dúshláin sin a shárú agus bhíomar réidh don ardán ar an lá.

Dráma den scoth ab ea é sa deireadh agus bhain gach duine, scoláirí agus múinteoirí, an-taitneamh as an gcur i láthair ar an lá stairiúil, speisialta seo.  Caithfear míle buíochas a ghabháil le h-In. Ní Dhuinín a chaith uaireanta sa bhreis ár réiteach don ardán agus ár mbuíochas freisin leis na daoine eile – col ceathrair In. Ní Dhuinín agus El – a thug tacaíocht agus cúnamh nuair ba ghá.