Margadh Mionghnó

Sorcha Blárach, Tess Nic Lochlainn, Anam, agus Sarah Ní Lordáin, Cuisle

Roimh an Nollaig bhí margadh ar siúl anseo sa chathair le h-aghaidh daltaí Idirbhliana sa Rang Mionghnó.  D’eagraigh Bord Fiontar Luimni an ócáid agus bhí cúig ghrúpa ón scoil s’againne páirteach ann faoi stiúr an mhúinteora gnó, an Máistir Ó Géanaí.  Bhíomar ag iarraidh tairgí éagsúla a dhíol agus brabús a dhéanamh ionas go mbeimis ábalta ár dtáirge nua-cheaptha féin don Rang Mionghnó a mhaoiniú agus a dhéanamh.  Bhí rogha againn an táirge a rabhamar chun tabhairt faoi sa mhionghnó a dhíol nó tiomsú airgid a dhéanamh ina ionad.  Ina theannta sin, bhí téama Nollag againn – dúshlán na féile againn!

Thosaigh an margadh ar leathuair tar éis a deich ar maidin ach bhíomar ann ar a naoi a chloig chun ár stallaí a ullmhú.  An chéad rud a rinneamar ná clúdach deas ildaite a chur ar na boird.   Mhaisíomar na stallaí chomh maith le ribíní agus soilse sí fiú amháin.  Chuireamar ár n-earraí go léir amach ar na boird – fir sinséir, brioscaí, spúnóga seacláide te, “kit” do litreacha do Dhaidí na Nollag srl – agus d’fhanamar le h-aghaidh na gcustaiméirí.

Agus muid ag fanacht, bhí seans againn chomh maith féachaint ar na saghasanna tairgí a raibh grúpaí eile á ndíol.  Bhí timpeall deich scoil eile ann san iomlán agus bhí réimse leathan tairgí ar fáil ann.  I rith an lae, bhí breithimh ag siúl timpeall.  Bhí siad ag féachaint ar na rudaí a bhíomar á ndíol agus freisin bhí siad ag cur ceiste orainn faoinár bplean le haghaidh an táirge a mbeimis á dhéanamh le haghaidh an rang Mionghnó agus ag tabhairt moltaí dúinn chomh maith.

Chaitheamar an lá ar fad ag díol agus ag foghlaim faoi ghnó … conas stoic a thogáil, conas déileáil le custaiméirí, go gcaithfear bheith foighneach agus a léithéid.  Mar shampla, tháinig roinnt daoine go dtí ár n-aonad agus d’fheach siad ar na rudaí a bhí á ndíol againn ach faraor níor cheannaigh siad aon rud.  Tharla sé sin cúpla uair.  Ach ansin tháinig bean agus cheannaigh sí an-chuid rudaí.  Bhíomar ar mhuin na muice le sin.  Thug sé ardú meanman dúinn agus bhí níos mó muiníne againn ina dhiaidh sin.

Sa deireadh, bhí an lá ar fad an-rathúil.  Rinneamar brabús maith agus táimid ag súil go mór le leanúint ar aghaidh lenár dtairgí éagsúla sa Rang Mionghnó.  Míle buíochas leis an Máistir Ó Géanaí as ucht muid a spreagadh i dtreo an ghnó. Dragon’s Den – bí ag faire amach dúinn!