Mo thaithí oibre sna Gardaí

Grace Ní Chathaláin, Anam 

I rith na seachtaine, an 26ú go dti an 30ú la de Shamhain, bhí mé amuigh ar mo thréimhse thaithí oibre leis an nGarda Síochána. Bhí sé an-suimiúil.  Bhí beirt Ghardaí, Garda Barrett agus Garda Walsh,  i gceannas ar an ngrúpa TY i Stáisiún Shráid Anraí, agus bhí siad ag taispeáint na ranna difriúla sna Gardaí dúinn.  Bhi Gardaí speisialta i gceannas ar an Roinn Drugaí agus Gardaí eile bainteach leis an Roinn tráchta bóthair.

Tháinig cúpla Garda difriúil o gach roinn isteach ag caint linn faoi na cásanna a tharla/ a bhí idir lámha acu go minic.  Ina theannta sin, fuaireamar turas den Stáisiún, agus d’fhoglaimíomar go bhfuil priosún beag suite i Stáisiún Shráid Anraí chun coirpigh a choimeád, suas go 7 lá.

D’fhéach gach duine ar na ceamaraí atá lonnaithe i Stáisiún Shráid Anraí a choimeádann súl – go liteartha – ar chathair Luimnigh agus bhíomar ag féachaint ar na Gardaí ag obair ar na fóin, ag tógáil glaochanna ón bpobal.  Ar an lá deireanach, chuamar go dtí Coláiste na nGardaí Síochána sa Teampall Mór i dTiobráid Árann.  Chuaigh an grúpa timpeall an Choláiste ag féachaint ar na Gardaí nua ag traenáil agus chuamar go dtí Iarsmalann na nGardaí chomh maith.

Gan aon agó bhí taithí oibre sna Gardaí an-suimiúil agus thug sé spreagadh dom smaoineamh faoi phost a fháil sna Gardaí sa todhchaí.