Naomh Uinseann de Pól Óg 

Scoláirí GSI ag Comhdháil de chuid Naomh Uinseann de Pól Óg  i bPáirc Thuamhan- ag céiliúradh na h-oibre iontaí atá á déanamh ag ár scoil.  Maith sibh agus míle buíochas le h-In. Ní Ríordáin as sibh a sheoladh ar an aistear fiúntach seo.