Nollaig Shona!

Buíochas le gach duine a chabhraigh lenár gceiliúradh álainn Nollag – na boscaí Nollag a d’eagraigh Comhairle na nDaltaí le h-In. Ni Ruáin, an cór i gceolchoirm Cheolfhoireann UL faoi stiúr Miss Colgan , an Chóisir Nollag a d’eagraigh Bl. 6 do pháistí ón gceantar, le cúnamh ó Bhn. Uí Shuibhne agus Ms. Edmonds, an chuairt go Teach Altranais Naomh Póil a rinne an rang GSI le h-In. Ní Ríordáin, an Searmanas Nollag fíorspeisialta a bhí sa séipéal inné agus a d’eagraigh an tSiúr Geraldine agus faoi dheireadh An Chóisir Nollag le h-aoi speisialta – Daidí na Nollag agus iar-leasphríomhoide -a d’eagraigh Miss Colgan do Bhl. 5 inniu.  Nollaig Shona daoibh uilig!