Foireann na Scoile

Príomhoide: Aedín Ní Bhriain
Príomhoide Tánaisteach: Norma Ní Luinneacháin – Tíreolas & OSSP

 • Aisling Ní Chonchúr – Eolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic
 • Alison Phelan – Fraincis
 • Aoife Ní Choileáin – Gaeilge, Bearla, OSSP, Oid. Sláinte
 • Bairbre Ní Chathasaigh – Ealaín
 • Bríd Ní Thuama – Gaeilge, Stair, OSSP, Tíreolas
 • Cáit Ní Uaine – Eolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic
 • Catherine Guinane – Téicneoir Saotharlainne
 • Catherine O’Donnell (Programme Co-ordinator) – Béarla, Oid. Reiligiúnach
 • Clár Uí Arrachtáin (AP 2)– Gaeilge, Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach
 • Darina Ní Dhroma – Mata, IT
 • Deirdre Powell – Rúnaí
 • Denise Uí Ruáin – Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach, Oid. Sláinte
 • Dorothy Edmonds -Treoirchomhairleoir, Oid. Sláinte, Oid. Reiligiúnach
 • Emer Frawley – Cuntais Scoile
 • Gráinne Forde – Rúnaí
 • Jacob Ó Lachtáin – Mata, Corpoideachas
 • Joann McEvilly- Treoirchomhairleoir, Oid.Reiligiúnach, Oid. Sláinte
 • Katie Chapple –Béarla, Oid. Reiligiúnach
 • Kay Bhreatnach – Gaeilge, Tíreolas, OSSP
 • Keely Cantrell (AP 2)- Corpoideachas
 • Lisa O’ Neill – Mata, Gnó, IT
 • Máire Ní Riordáin – Mata, Gaeilge
 • Máiréad Ní Áinle (AP 1) – Staidéar Gnó, Eacnamaíocht
 • Marinella Ní Reachtaire (AP 2) – Fraincis, Stair
 • Micheál Mac Donnchadha (AP 2)- Eolaíocht, Fisic, Mata, IT
 • Miriam de Brún – Staidéar tar éis scoile
 • Noelle Ní Chuilinn – Fraincis, Gaeilge, Oideachas Sláinte
 • Orla Colgan (AP 1) –  Ceol
 • Orla Ni Riada – Mata, OSSP
 • Pat Griffin – Airíoch
 • Rachel Real – Béarla, IT
 • Seosaimhín Uí Shuibhne (AP 1) –  Eolaíocht, Oid.Reiligiúnach, Ceimic, Bitheolaíocht
 • Sinéad Nic Cumhaill (AP 2) – Gaeilge, Foilsitheoireacht
 • Sinéad Ní Dhonnchú – Tíreolas, Gaeilge, OSSP
 • Siobhán O’Connor – (AP 1) Fraincis, Spáinnis, Gearmáinis
 • Sorcha Ní Dheá – Bitheolaíocht, Eolaíocht
 • Sr. Geraldine Lennon FCJ – Cúram Tréadach
 • Valerie Ní Shéaghdha – Gaeilge, Stair, Tíreolas