Pairlimint na hEorpa, An Bhrúséil

Rachel Ní Artagáin, Solas

Ar an 7ú Lá de mhí Nollag, chuaigh mé go dtí an Bhrúiséil sa Bheilg mar gheall ar aiste a scríobh mé darbh ainm “Why the EU is Important for Me.”  Chuireamar an aiste isteach i gcomórtas agus bhuaigh mise, Clódagh, Monica agus Hannah an duais mhór – turas go dtí an Bheilg agus Pairlimint na hEorpa.

D’éirigh mé ar a dó a chlog ar maidin ár n-imeachta, bhailíomar Clodagh agus ansin chuamar go dtí Aerfort Baile Átha Cliath.  Bhí an t-eitleán ag fágáil ar a sé a chlog.  Nuair a shroicheamar an t- aerfort, bhuaileamar le Monica agus Hannah.  Bhí sceitimíní an domhain orainn ar fad.

Ar ár dtuirlingt sa Bhrúiséil, bhí sí an-fhuar agus bhí tuirse orainn.  Ar dtús, chuamar go dtí an Phairlimint agus bhí cruinniú againn leis an MEP Éireannach, Seán Ó Ceallaigh. Bhí an cruinniú an-suimiúil; is fear an-deas é an Feisire Ó Ceallaigh.  D’fhoghlaim mé an-chuid ón gcruinniú faoin Aontas Eorpach agus an ról tábhachtach a glacann sé inár saol anseo in Éirinn.  Tar éis an chruinnithe, chuamar go dtí an “Future Classroom Lab”, rud a bhí thar a bheith suimiúil freisin.  Tar éis é sin chuamar go dtí an t-óstán.  Bhí sé go hálainn!  Tar éis uaire ag ligint ár scíthe, chuamar go dtí bialann dheas dárbh ainm Old Oak. Bhí an aimsir go dona áfach ach bhí sé spraoiúil ar aon nós.

An lá dár gcionn, chuamar go dtí an Coimisiún agus bhualamar leis an gCoimisinéir Phil Hogan. Bhí an cruinniú sin an-fháisnéiseach.  Ansin ar aghaidh linn go dtí Teach Staire na h-Eorpa.  Bhain mé an-taitneamh as an gcuairt sin.  Nuair a bhíomar chríochnaithe ag an iarsmalann sin bhí am saor againn chun taiscéalaíocht a dhéanamh i gCathair na Brúiséile. Chuamar go dtí an-chuid siopaí, agus méid mór ionad turasóireachta. Cheannaíomar “Belgian waffles” freisin (nach mbeadh a fhios agat!) agus bhí siad go hiontach!

Ar an triú lá, chuamar go dtí Ghent agus Bruges.  Bhí na cathracha sin go h-álainn.  Bhí margaí Nollag iontu agus Roth Mór chomh maith. Bhí an lá sin go-hiontach.  Chonaiceamar a lán foirgneamh agus sean-séadchomartharthaí.

Ar an lá deiridh, thosaigh sé ag cur sneachta agus bhí an t-eitleán déanach. Bhíomar san aerfort le haghaidh ceithre h-uaire, ach ba chuma liom mar b’am breise le mo chairde nua é.  Bhí mé croí-bhriste nuair a bhí mé ag fágáil an aerfoirt agus nuair a shroicheamar Éire an athuair mar bhí a lán cairde nua fágtha i mo dhiaidh agam.

Bhí an turas go dtí an Bhrúiséil mar an rud ab fhearr a tharla domsa san Idirbhliain agus bhí an-ádh orm an comórtas a bhua.