Press-Pass

Sorcha Nic an tSionnaigh , Anam

Comórtas iriseoireachta is ea Press-Pass do scoláirí Idirbhliana ar fud na h-Éireann.  I mbliana, ghnóthaigh mé an dara h-áit i gcatagóir an spóirt.  Lá amháin i mo rang Béarla labhair mo mhúinteoir Béarla faoin gcomórtas iriseoireachta seo agus chuir mé m’ainm síos chun páirt a ghlacadh ann.  Bhí cúig chatagóir difriúla: nuacht, gnéchlár, fóta-iriseoireacht, ráiteas/tuairímí agus spórt.

Scríobh mé píosa faoin Chraobh Iománaíochta na Mumhan idir Baile Aodha agus Na Sairséalaigh (Durlas), a bhí ar siúl i bPáirc Uí Chíosóig in Inis. Roimh an gcluiche bhí na Searséalaigh mar an rogha ba choitanta ach d’athraigh sin go h-iomlán le linn an chluiche.   Scríobh mé faoin atmaisféar a bhí ag an gcluiche ar an lá agus an mothú a bhuail na h-imreoirí is a lucht leanúna nuair a bhuaigh Baile Aodha in aineoinn na dtuartha.  Bhí sé an-speisialta domsa mar bhí mo bheirt chol-cheathrar ag imirt d’fhoireann Bhaile Aodha.

Bronnadh mo dhuais orm san Ionad Comhdhála i mBaile Átha Cliath i mí Márta.  Lá den scoth a bhí agam ag an searmanas duaiseanna.  Bhí na moltóirí go léir ann ó na nuachtáin go léir agus ba é Matt Cooper an láithreoir don ócáid.

Taithí an-speisialta, dodhearmadta a bhí ann domsa bheith mar ábhar bróid ollmhóir do mo mhúinteoir Béarla, mo chlann agus mo scoilse.  Ní dhéanfaidh mé dearmad air go brách!