Salsa na h-Idirbhliana

Alex Ní Chonchubhair, Anam

Ar an 3ú lá de mhí Dheireadh Fómhair 2016, bhíomar go léir ón idirbhliain ag déanamh Salsa sa halla. Bhí rang Cuisle ag damhsa ó tar éis sosa go dtí am lóin agus bhí rang Anam ag damhsa tar éis am lóin go dtí am dul abhaile. Bhí Iníon Ní Chonchúir in éineacht linn agus muid ag damhsa.

Wiliam Wade ab ainm don fhear a bhí ag múineadh na ndamhsaí difriúla dúinn. B’as Cuba é agus tá sé ina chónaí i mBaile Átha Cliath. D’fhoghlaimíomar Salsa, Merengue, agus Bachata i rith an lae.  Ar dtús mhúin sé na céimeanna búnusacha dúinn agus bhí orainn aithris a dhéanamh air. Ansin chuamar i bpéirí agus rinnemar sealaíocht leis na h-amhráin Spáinnise difriúla a bhí ar siúl.

Bhaineamar an-taitneamh as an lá. Bhí meangadh gáire ar aghaidh gach duine agus iad ag dul abhaile. Viva la Salsa!