Seachtain na Gaeilge Seolta!

Seoladh seachtain na Gaeilge an tseachtain seo agus tá an-chuid imeachtaí idir lámha ag an gCumann Gaelach lenár dteanga agus cultúr a cheiliúradh.  Tá idir chéilithe, thráth na gceisteanna, cheolchoirmeacha, thráthnóna spóirt, thoraíocht taisce srl beartaithe don choicís ghnóthach seo.  Míle buíochas le h-In. Ní Choileáin agus In. Ní Sheaghdha as ucht obair an Chumainn Ghaelaigh a stiúradh, le Beth Ní Chuileagáin Ní Riain (Cathaoirleach an Chumainn) agus Ailbhe Ní Bhroiméal (Leas-chathaoirleach an Chumainn a sheol imeachtaí na seachtaine go h-oifigiúil), leis na baill ar fad sa Chumann a bhíonn gníomhach i mbun chaomhnú ár n-oidhreachta agus leis na múinteoirí ar fad atá ag cabhrú le stiúradh na n-imeachtaí éagsúla.  Agus gan amhras, tréaslaímid go mór le daltaí uile na scoile atá ag tacú leis an gceiliúradh ríthábhachtach seo.  Maith sibh!