Sléibhte os cionn CERN

Doireann Ní Fhoghlú, 5A1

Chuaigh rang fisice bhliain 5 agus bhliain 6 go dtí an Ghinéiv chun cuairt a thabhairt ar CERN, an Eagraíocht Eorpach do Thaighde Núicléach.  Bhí tús luath againn ar oíche Dhomhnaigh; bhuaileamar le chéile ag cé Artúir ag 12:30am chun bus a fháil go dtí aerfort Bhaile Átha Cliath.  Shroicheamar an t-óstán sa Ghinéiv ar timpeall 10 ar maidin.

D’fhágamar ár málaí agus ansin fuaireamar bus go dtí Mount Salève, chun siúlóid cnoic a dhéanamh. Caithfear a admháil go raibh sé beagáinín deacair ach nuair a fuaireamar leath-shlí suas an sliabh, bhí na radharcanna de chathair Ghinéiv go hálainn.  Ansin d’fhilleamar ar an ostán chun fáil réidh le h-aghaidh dinnéir.  Tar éis dinnéir, chuamar chun babhláil a dhéanamh. Ní rabhamar ró-mhaith aige ach fós bhaineamar an-taitneamh as!

Ar maidin Mháirt chuamar go dtí CERN.  Ar dtús, fuaireamar léiriú físe ó fhear darbh ainm Klaus a d’oibrigh i CERN, agus ina dhiaidh sin, thug sé turas dúinn timpeall na láthar.  Bhí sé an-suimiúil chun foghlaim faoi na turgnaimh atá ar siúl faoi lathair agus na fionnachtana éagsúla ar a dtáinig CERN go dtí seo.

Tar éis lóin, bhí mionturas traenach againn.  Chuamar timpeall Loch Ghinéiv agus d’fhoghlaimíomar cúpla fírice faoin loch agus faoin gcathair. An oíche sin, bhí dinnéar again i mbialann Iodálach, a bhí go hálainn.  Chríochnaíomar an oíche le cluichí cártaí san óstán agus chanamar cúpla amhrán freisin.  Bhí oíche luath againn mar bhí orainn éirí ar a 6 maidin Chéadaoine. Fuaireamar ár n-eitleán ar a10 a chlog agus bhíomar ar ais in Éirinn um thráthnóna.  Bhí turas iontach againn agus míle buíochas leis an Máistir Mac Donnachadha as an turas a eagrú agus le h-In. Ní Dheá as teacht linn freisin!