Surfáil sa Leacht

Hayley Nic Gabhann, Cuisle

10 November, 2015.

Surfail

Ag tús na h-idirbhliana chuamar go dtí an Leacht ar thuras surfála.  Bhí orainn an bus a fháil ag na cúl-gheataí ar a 8 a chlog ar an 31ú lá de mhí Lúnasa – tús luath, gan amhras! Bhí gach duine tuirseach traochta; ní rabhamar cleachtaithe tar éis an tSamhraidh le bheith inár suí ag breacadh an lae!  Shroicheamar an Leacht ar a 10 a chlog agus bhuaileamar leis na múinteoirí surfála.  Roinneadh muid i ngrúpaí de dheichniúr agus fuaireamar t-léine le dath grúpa uirthi – bán, oráiste, gorm agus dearg. Ansin bhí sé in am dona cultacha agus cláir surfála.  Fuaireamar traenáil ar thalamh thirim ar an trá ar dtús agus ansin isteach san uisce linn.

Bhí an t-uisce an-fhuar is bhí gach duine reoite! Bhí na múinteoirí surfála linn san uisce ag tabhairt cabhrach dúinn.Bhí cúpla cailín an-mhaith ag surfáil ach bhí sé dochreidte deacair seasamh suas ar an gclár surfála gan cabhair óna múinteoirí. Nuair a bhíomar san uisce, baineadh siar ar fad asainn nuair a chonaiceamar rón beag a tháinig gar go leor dúinn.  Bhí gach duine ag screadaíl ag barr a cinn is a gutha is gan amhras, bhailigh an rón leis is an ceart ar fad aige!

Tar éis roinnt mhaith ama ag surfáil, nó ag iarraidh a bheith ag surfáil, chuamar ar ais chun aistriú as na cultacha uisce agus bhí lón againn.  Bhí cead againn siúl timpeall an tsráidbhaile nó fanacht ar an trá.  Tar éis lóin d’fhilleamar go  léir ar an trá leis na múinteoirí surfála chun cluichí a imirt le chéile.  Thugamar faoin sacar, eitpheil, an cluiche corr agus “Seachain an liathróid”.  Bhriseamar suas sna grupaí arís agus thosaíomar ag imirt.  Bhí an-spraoi againn ann!

Ansin, faraor, bhí sé in am dul abhaile.  D’fhilleamar ar an mbus agus thugamar aghaidh ar an mbóthar soir.  Shroicheamar na cúlgheataí ar a leathuair tar éis a trí. Bhí gach duine an-tuirseach ach bhí sé mar lá iontach agus mar shlí sármhaith chun an Idirbhliain a thosú.  Buíochas le h-In. Ní Dhomhnaill a d’eagraigh lá iontach dúinn agus leis na múinteoirí eile a thaistil linn ar an lá – In. Ní Chonchúir agus an Máistir Mac Domhnaill.

IMG_1842

IMG_1814