Turais i gcéin is i gcóngar

Bhí briseadh lár-théarma thar a bheith gnóthach agus suimiúil ag trí ghrúpa dár scoláirí a chuaigh go dtí an Ghearmáin (Daltaí Staire Bhl. 5+6), an Íoslainn (Daltaí Tíreolaíochta Bhl. 6) agus an Eilbhéis (Daltaí Fisice Bhl. 5+ 6). Buíochas mór leis na múinteoirí a d’eagraigh na turais agus a thaistil leis na scoláirí le linn saoire ar mhaithe le cur chun cinn na foghlama agus na taithí.  Féach ar an mBlag Scoile (Labhras Beo) chun tuilleadh eolais a fháil óna scoláirí féin.