Turas Gaisce na hIdirbhliana 2017

Grace Ní Ailín, Anam

Ar an 29ú Márta, chuaigh an Idirbhliain go dtí An Bhoireann chun ár n-aistear Eachtraíochta a dhéanamh do Gaisce.

Ar an gcéad lá, thosnaíomar an chéad chuid dár siúlóid i bhFanóir díreach in aice leis an Áigéan Atlantach.  Bhí an radharc tíre mórthaibhseach.  Siúlóid lúibe a rinneamar ó Shéipéal Naomh Phádraig.  Bhí an chéad 5km den tsiúlóid éasca go leor ach ansin thángamar ar chnoc géar go leor.  Bhí deacrachtaí ag an dtromlach dínn dreapadh suas an cnoc seo.  Stopamar ar bharr an chnoic chun ár scíth a ligint agus ár lón a ithe.  Bhí sé an-fhuar mar bhí leoithne tréan ag séideadh ón bhfarraige.  Bhí an chuid eile den tsiúlóid ceart go leor mar bhíomar ag dul le fána agus chríochnaíomar tar éis 3 h-uaire.

Ar ais linn go dtí an bus agus chuamar díreach go dtí Brú na hÓige i mBéal an Chloga. Bhí cithfholcadh againn agus d’ullmhaigh cúpla cailín an dinnéar don ghrúpa. Bhí corcáin ollmhóra pasta á chóicearáil acu le h-árán gairleogach freisin.

Thóg na múinteoirí ár bhfóin dínn ag tús an turais ach fuaireamar ar ais iad I gcomhair uair a chloig um thráthnóna.

Bhí an-chraic againn an oíche sin ag insint scéalta agus ag ól tae. D’fhanamar suas ag caint is ag comhrá go meánoíche.

An mhaidin dár gcionn, d’éiríomar ar leathuair tar éis a seacht chun an bricfeasta a thógaint.  Bhí réimse leathan bia ann, idir gránaigh bricfeasta, arán agus torthaí.

Phacálamar na málaí agus chuireamar sa bhus iad.  Thiomáineamar go dtí an tsiúlóid lúibe taobh coille Bhaile Uí Bheacháin. Bhí an tsiúlóid seo deacair go leor mar bhí orainn siúl trí pháirceanna gan raon ar bith. Bhí an talamh míchothrom agus breac le poill agus salachar caorach. Bhí orainn siúl níba mhaille don chuid seo. Nuair a shroicheamar ár gceann scribe, thógamar sos. Bhí radharcanna iontacha ó bharr an tsléibhe. Bhí fána an-ghéar ar thaobh amháin. Bhí orainn bheith an-chúramach agus muid ag siúl.

Bhí an bealach ar ais i bhfad níba thapúla. Thángamar ar ais go dtí an bus gan aon ghortuithe– buíochas le Dia!

Stopamar ag Centra Bhóthar an Leachta ar an tslí abhaile chun ár lón a ghlacadh.

Bhíomar go léir tuirseach traochta tnáite ach sona sásta tar éis ár dturas go dtí an Bhoireann.