Turas Idir-Ranna go Munich

Ailbhe Ní Bhroiméil, 5A1

Seachtain ó shin, chuaigh scoláirí ón rang staire, ealaíne agus gearmáinise i mbliain a cúig agus a sé go Munich.  Turas iontach a bhí ann.  Bhí orainn eirí ar a haon a chlog ar maidin chun an t-eitleán a fháil ach chuir sé sin leis an bhfloscadh.  Nuair a shiúlamar as an eitleán i Munich bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch.  Díreach ansin chuamar chuig campa géibhinn Dachau.  Ba é sin an chuid ba shuimiúla ar fad den turas.  Bhí an treoraí tharr barr agus sásta chun aon cheist a fhreagairt.  Bhí atmaisféar suaimhneach ach an-bhrónach sa champa.  D’éist gach duine go géar le gach focal a bhí ráite agus bhaineamar an-tairbhe as an turas.

An lá dar gcionn, chuamar chuig ionad doiciméadaithe.  Bhí sé sin go hiontach mar bhí sé an-úsaideach dúinn don Ardteist.  Bhí pictiúir agus póstaeir ó réimse an Dara Cogadh Domhanda ann; bhí sé an-suimiúil ach freisin bhí roinnt den eolas faoi na Naitsithe an-scanrúil.  Tar éis sin bhí turas fada againn ar an mbus go dtí an Caisleán Neuschwanstein ach chomh luath is go bhfacamar an caisleán don chéad uair as fuinneog an bhus, bhí a fhios againn go mbeadh sé ar fheabhas.  Bhí sé álainn agus galánta agus bhí ionadh an domhain ar gach duine.  Bhí radharcanna áille ag barr an chnoic freisin.

Maidin Dé Sathairn, bhí turas siúlóide againn timpeall Munich.  Arís bhí treoraí den scoth againn agus bhí sé thar a bheith suimiúil.  Bhíomar préachta leis an bhfuacht tar éis sin ach bhí gach duine sona sásta mar bhí cúpla uair againn chun siopadóireacht a dhéanamh agus spaisteoireacht timpeall na cathrach.  An oíche sin, bhí craic iontach againn ag babhláil leis na múinteoirí!

Ar an lá deireanach, chuamar chuig an Iarsmalann Theicneolaíochta agus Eolaíochta.  In ainneoin na scuaine fada bhí an múséam ar fheabhas. Bhíomar tuirseach, traochta ag filleadh abhaile ach b’fhiú go mór an turas.  Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Iníon Ní Sheaghdha, a d’eagraigh an turas ar fad, agus le Bn. Uí Shuibhne agus Iníon Ní Chuilinn  as saoire iontach a chur ar fáil dúinn.