TY Gaisce Trip 2018

Turais thar oíche go dtí an Boireann

Tá imeachtaí na hidirbhliana tar éis tosú le fuinneamh i mbliana. Ag tús na bliana, thaisteal muintir na hIdirbliana ar thuras thar oíche go dtí an Boireann chun siúlóid a dhéanamh, mar tá siad ag eagrú a gcuid imeachtaí breise chun an Bonn Gaisce Cré-Umha a fháil. Shiúil siad 25km. Bhain siad an-sult as. Maith sibh cailíní!

TY activities have started very energetically this year. At the start of the year, the TYs went on an overnight trip to the Burren to take part in a walk, as they are organising their extra activities to achieve the GAISCE Bronze Award. They walked over 25km and although tired when finished, they really enjoyed it. Well done to all who took part.