Vótáil 100

Monica Ní Thoráin, Solas

Chun comóradh a dhéanamh ar an 100 bliain ó fuair mná na h-Éireann an ceart vótála, tá clár d’imeachtaí á chur ar siúl i mbliana ag an Oireachtas darb ainm “Vótáil 100”. Ceann de na h-imeachtaí a d’eagraigh siad ná “Díospóireacht na n-Óg”, díospóireacht sa Seanad do sé dhalta dhéag san idirbhliain ó thimpeall na tíre. Ghlac mé páirt sa díospóireacht sin, agus bhí sé ar siúl ar an seachtú lá déag de mhí Aibreáin i mbliana.

Bhí roinnt réamh-bhabhtaí ann roimh bheith roghnaithe. Ar dtús, b’éigean dom litir ghearr a scríobh chuig an Seanad. Ansin, bhí orm físeán dhá nóiméad díom féin ag caint faoi pholaitíocht a sheoladh ar aghaidh. Bhí seisear déag roghnaithe as níos mó ná 350 daltaí, agus bhí iarratais ann ó gach contae timpeall na tíre.

Bhí trí cheardlann againn roimh an lá mór sa Seanad. Sa chéad cheardlann, bhíomar ag foghlaim faoi scileanna díospóireachta, ag scríobh óráidí agus ansin ag caint os comhair lucht féachana. Sa dara ceardlann, d’fhoglaimíomar faoi stair Cearta na mBan, agus na sufraigéidí in Éirinn. Bhí cleachtadh againn sa Seanad don tríú ceardlann.  Thug gach duine a n-óráidí agus ansin rinneamar go léir measúnuithe ar a chéile.

Bhí na ceardlanna an-úsáideach.  Chuaigh mé chucu le Miss Chapple ar an traein. Thug siad deis dom freisin caint is comhrá leis na daoine eile a bhí ag glacadh páirte i nDíospóireacht na n-Óg. Bhí gach éinne ó chontae difrúil, agus mar sin bhí sé go deas bualadh le daoine ó cheantair éagsúla.

Bhí an díospóireacht ar siúl ar an 17ú lá de mhí Aibreáin, mar a dúirt mé cheana. Chuaigh mé suas ar an traein.  Bhí cead agam beirt a thógaint in éineacht liomsa, chomh maith le mo mhúinteoir Béarla.  Roghnaigh mé m’athair agus mo chara Róisín.  Bhuaileamar le Miss Chapple i mBaile Átha Cliath agus chuamar go léir le chéile go dtí Teach Laighin.

Ag Teach Laighin, bhí cupán tae againn agus rinneamar cleachtadh ar ár n-óráidí don uair dheireanach. Ansin, shiúlamar go léir go dtí an Seanad.  Bhí suíochán speisialta againn go léir. Thosaigh an díospóireacht ar a 11 a chlog. Bhí óráidí de thrí nóiméad an duine againn go léir. Ba mise an ceathrú duine déag as an seisear déag chun óráid a thabhairt.  Bhí mé an-neirbhíseach ach d’éirigh go breá liom.

Tar éis na díospóireachta, bhí béile an-bhlasta againn i mbialann an tSeanaid. Bhí gach duine sona sásta ann.  Tar éis an bhéile, chuamar ar ais go dtí Stáisiún Heuston agus thógamar an traein abhaile. Bhí lá breá agam agus dea-chuimhne nach ndéanfaidh mé dearmad ar go deo.